OK2017: Butiksoverenskomsten - en kritisk gennemgang

Da der er tale om en minimallønsoverenskomst, overtager forliget hovedpunkterne fra industriforliget.

Men der er, som det fremgår af denne kritiske gennemgang, især selvstændige løsninger i forhold til modydelsen til arbejdsgiverne, reguleringen af forskudttidstillæg med et særligt løft til nattillægget samt vikarbureaureglerne.
Der er, lige som på industriområdet, tale om et forlig der har meget begrænsede økonomiske omkostninger for arbejdsgiverne med stigningen på 2% i fritvalgsordningen, som den mest håndfaste merudgift.
Selv om der er tale om et udpræget lavtlønsområde, er der intet opnået i retning af en solidarisk lønpolitik.

Det kan konstateres at i dette år overenskomstforhandlinger lykkedes det endnu engang ikke HK på det private område at få afskaffet den dybt urimelige regel om at en overenskomst først er gyldig når 50% af de ansatte er medlem af HK med mindre den enkelte arbejdsgiver selv vælger at se væk fra reglen.

BilagStørrelse
Butiksoverenskomsten - kritisk gennemgang..pdf1.44 MB