OK2017: Kritisk og detaljeret gennemgang af industriforliget

Enhedslistens faglige landsudvalg har udarbejdet en kritisk og detaljeret gennemgang af industriforliget.

Det er udarbejdet af Bent Moos m.fl.

Gennemgangen af forliget viser at

  1. At CO-industri helt har opgivet at opnå forbedringer i forhold til øget tryghed i form af f. eks forlængede opsigelsesvarsler og reelle forbedringer af fratrædelsesgodtgørelser som der ellers er blevet peget på fra fagbevægelsen som følge af den forringede dagpengelovgivning.

  2. At CO-industri ikke har opnået reelle forbedringer i forhold til social dumping som f. eks kædeansvar der kunne have banet vejen for et gennembrud på andre områder hvor det spiller en afgørende rolle.

  3. At CO-industri ikke har satset på en solidarisk lønpolitik der kunne have givet et lønløft til de minimallønsområder der står svagt ved de lokale lønforhandlinger.

  4. At CO-industri ikke har opnået forbedringer for skifteholdsarbejderne og meget begrænsede resultater for elever og lærlinge.

  5. At forligets indhold viser at CO-industri ikke satser på at bruge fagbevægelsens styrke med mobilisering af medlemmerne til at opnå virkelig nye principielle resultater eller sikre en reel omfordeling mellem profit og løn i en situation hvor arbejdsgivernes store overskud skulle gøre det muligt. Forliget indeholder konkrete forbedringer på visse områder men de har et yderst begrænset indhold hvor meget er omkostningsneutralt for arbejdsgiverne eller betalt med en treårig overenskomstperiode og arbejdsgivernes ensidige ret til at forøge arbejdstiden til 42 timer i perioder.
BilagStørrelse
CO forliget kritisk gennemgang.pdf330.75 kB