Nyt om arbejdsmiljø fra Borgen

Nyt om arbejdsmiljø fra Borgen – februar 2017 - Christian Juhl, Arbejdsmiljøordfører Enhedslisten

Ny minister
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået ny minister. Har er blevet chokeret over Arbejdstilsynets sande tilstand. Derfor har han fyret direktøren og indkaldt arbejdsmiljø-forligskredsen til forhandlinger.
De har besluttet at stramme op på bl.a. indsatsen i Arbejdstilsynet og på asbestområdet – se nedenfor. Desuden er der en handlingsplan for arbejde med isocyanater og epoxy på vej i kølvandet af skandalerne hos Siemens i Aalborg. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget og har været enig om det meste. Vi ser frem til indholdet.

Forespørgselsdebat om Arbejdsmiljøplan 2020
Enhedslisten har – sammen med SF – indkaldt til en forespørgselsdebat i Folketingssalen om 2020-planen om arbejdsmiljø. Den afholdes 31. marts med følgende korte tekst: "Forespørgsel om den aktuelle status for realisering af målene i 2020-arbejdsmiljøstrategien, herunder stillingtagen til arbejdsmiljøområder, der ikke er prioritet i strategien, Arbejdstilsynets & arbejdsmiljøorganisationens rolle, samt mulighed for styrkelse af rådgivning og uddannelse". En forespørgselsdebat ender som regel ud med en fælles beslutning, hvis der kan opnås enighed.

Arbejdsskader
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen) har øget ventetiden på afgørelse af tunge sager med 1 måned, d.v.s. 28 måneder. Ministeren fastholder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal udflyttes til ATP og placeres i Hillerød, Kalundborg og Haderslev. Det har medført en række opsigelser fra medarbejdere, der ikke ønsker at flytte. Det betyder naturligvis et stort videnstab.
Hertil kommer den gammelkendte skandale med IT-systemet, der er i en katastrofal stand.
Vi har indkaldt ministeren i samråd. Det gennemføres 22. februar kl. 11.30 i gruppeværelse 2-080 i Folketinget. Her er alle velkomne, men det kan også følges på Folketings-TV.
Dagen før er folketingets ordførere og sekretærer inviteret til en teknisk gennemgang af situationen.

Danske magthavere værre end den internationale terrorisme
Tidligere arbejdsmiljøforsker Frode Sørensen har haft indlæg i både Ekstrabladet og Arbejderen. Han sammenligner, hvor mange der dør af terrorisme og hvor mange der dør af et dårligt arbejdsmiljø. Hans indlæg kan læses efter dette nyhedsbrev.

Kronesmiley – illusionerne fortsætter
Ministeren satser fortsat på arbejdsmiljøcertificering og kronesmiley, selvom erfaringen har vist, at disse virksomheder ikke er elitevirksomheder og ikke har bedre arbejdsmiljø end andre virksomheder. Han harv lavet et forlig om at styrke disse arbejdsmiljøredskaber, selvom de skaber illusioner om arbejdsmiljøstandarden. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance - og hvad der er endnu mere trist - LO og DA bakker op. Skrappere regelsæt om bl.a. psykisk arbejdsmiljø, bedre uddannelse og arbejdsvilkår til arbejdsmiljørepræsentanter og et stop for nedskæringer på Arbejdstilsynet ville være både bedre og mere effektivt.
Se debatten på FT-TV her og her

Farlige byggepladser
Arbejdstilsynets razzia for et par måneder siden viste, at der er uhyggeligt mange overtrædelser af arbejdsmiljøloven på byggepladserne. Hvad vil ministeren gøre ved det ? – Siden samrådet i december har der i det nye år været endnu en indsatsdag i Arbejdstilsynet, der viste samme nedslående resultater. Vi overvejer et samråd med den nye minister
Se debatten på FT-TV her og her
Læs mere her

Arbejdstilsynets sande tilstand
Hvis Arbejdstilsynet fik besøg af Arbejdstilsynet, ville de få mange påbud og forbud, viser ny klimaundersøgelse. De ansatte presses meget hårdt. Mange fyres. Andre rejser fra de urimelige vilkår. Arbejdsmiljøet er i bund. Hvad vil ministeren i december gøre ? Det var spørgsmålet ved vores samråd med ministeren.
Siden da har det vist sig at mere end 100 medarbejdere har opsagt deres job ved Arbejdstilsynet. Vi gennemfører en forespørgselsdebat om Arbejdsmiljø 2020-planen 31. marts i Folketingssalen. Det vil i høj grad komme til at handle om Arbejdstilsynet
Se debatten fra samrådet i december på FT-TV her
Læs mere her

Asbest
Ministeren har lovet at se på byggefagenes ønsker om at gøre noget for den store mængde, der findes i byggeriet. 13.december mødtes vi med ministeren sammen med BAT-kartellet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med folk fra BAT-kartellet og fra ministeriet, som skal komme med forslag til initiativer på området inden sommerferien.

Landsdækkende konference om arbejdsmiljø
Der arbejdes på at der gennemføres en arbejdsmiljøkonference i Silkeborg for alle fagligt aktive i april eller maj. Arrangøren bliver 3F Silkeborg.

Enhedslistens Arbejdsmiljøudvalg
.. mødes en gang om måneden. De næste møder er
27. februar kl. 17-18.30
Hver gang i Enhedslisten, Studiestræde 24, København
Har du lyst til at være med ? Så mød frem.

Christian Juhl
arbejdsmiljøordfører

Mobil ¬61 62 50 98

 

Danske magthavere værre end den internationale terrorisme

Frode Sørensen, pens. arbejdsmiljøforsker

Altinget.dk har 11.9.2016 opgjort, at den internationale terrorisme i de sidste 15 år har kostet knap 4000 livet, dvs nogle hundrede om året.

Tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen svarede Folketinget på spørgsmålet om, hvormange der dør af dårligt arbejdsmiljø i Danmark med, at det er knap 3000 årligt, hvoraf 1400 af stressrelaterede sygdomme og 1300 af arbejdsbetinget kræft.

Alene lille Danmark kan således på arbejdsmiljøområdet præstere 10 gange flere mord årligt end, hvad hele den internationale terrorisme formår!
At gå på arbejde her i landet er altså meget farligere. Men af medierne kan man få det modsatte indtryk.
Terrorismens mord er mere spektakulære end i arbejdsmiljøet, hvor det er snigende former for mord uden straffemæssig opfølgning.
Teknisk og organisatorisk kunne disse mord i arbejdsmiljøet undgås, hvis der var vilje og handling til det. Men det har danske magthavere ikke, tværtimod:

Under Fogh-regeringen skete det største tilbageslag med slagtningen af bedriftssundhedstjenesten (BST), som med 700 ansatte udførte et kvalificeret arbejdsmiljøarbejde for virksomhederne.
BST havde altid været en tårn i øjet på arbejdsgiverne, fordi de ikke havde den fulde kontrol over den samt, at der i den var et lille element af demokrati. Arbejdsgiverne fik partierne i blå blok, de Radikale og Socialdemokratiet til at nedlægge den, og dermed sparede de også selv 400 mio. kr. årligt.
I dette tilfælde er samlet alle dem, som gennem deres handlinger står som garanter for det dårlige danske arbejdsmiljø, massemord og de endnu flere invaliderede.

Socialdemokratiet har også markeret sin reelle holdning til arbejdsmiljøet ved, at Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister ikke ville forbyde 2 kræftfremkaldende stoffer, nemlig trichlorethylen til metalaffedtning og krystallinsk kvartssand til sandblæsning, selvom der findes mindre farlige muligheder, og at de nævnte stoffer har været forbudt i nabolande i 30 og 40 år!

Løkke-regeringen, som har et erklæret kristen grundlag, har med en beskæftigelsesminister fra Dansk Arbejdsgiverforening sparet en femtedel af Arbejdstilsynets ansatte væk.
I dag er der ca. 245 tilsynsførende tilbage i Arbejdstilsynet mod ca. 400 i 2013, dvs næsten en halvering. Det går nok ikke helt for Arbejdstilsynet som for BST, idet der vil være behov for et arbejdstilsyn som illusionsnummer.
417 mio. kr., som ligger gemt væk i Forebyggelsesfonden til et bedre arbejdsmiljø, skal overhovedet ikke bruges.
Regeringen og arbejdsgiverne afviste fagbevægelsens ønske om at inddrage arbejdsmiljøet i trepartsforhandlingerne.

Politikere fra de ovennævnte partier har især arbejdet for minimering af forebyggelsen. Men de har også arbejdet aktivt for et dårligere arbejdsmiljø gennem regeringernes aftaler med regioner/kommuner ved en forsat øgning af intensiteten af lønarbejdet som f. eks. inden for sundhedssektoren. Herved sikres også endnu flere stressrelaterede mord.

Udviklingen på arbejdsmiljøområdet i Danmark demonstrerer, hvordan det liberale demokrati fungerer i praksis, idet arbejdende menneskers liv og helbred reelt ikke betyder noget.
Verbalt går alle ind for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Men reelt viser den store vælgertilslutning til ovennævnte partier et flertal for det dårlige arbejdsmiljø. Da medier ikke beskæftiger sig med dette, bliver befolkningen ikke gjort opmærksom herpå, så det kan fortsætte med yderligere forringelser.
Danske magthavere er værre end den internationale terrorisme.