Der er råd til en bedre OK

Arbejdsgiverne har over en bred kam rigeligt med penge til at betale for forbedringerne. De private arbejdsgivere havde et overskud på hele 227 milliarder kr. efter skat i 2015. Industriens overenskomst koster godt 1,2 milliarder kr. eller 1,6 % af industriens overskud på 78 milliarder kr.

"Det synes jeg er en alt for lille andel. På den måde vil industriforliget ikke give medlemmerne en større del af det overskud, de selv har produceret. Og dermed vil uligheden fortsat vokse mellem lønmodtagerne og direktører og aktionærer." siger Anders Olesen, Enhedslistens faglige koordinator

Så stort er overskuddet - så lille er værdien af lønstigningen

I 2017 stiger timelønnen med 2,80. Hvis det gælder alle 1,85 millioner beskæftigede i det private, så svarer det til en ekstra udgift på ca. 10 milliarder kroner. Det kan lyde af meget, men det skal holdes op imod det rekordoverskud på 227 milliarder kroner, som de private virksomheder havde i 2016.

Hvis vi fordelte alle 227 milliarder ligeligt, så kunne alle have fået en lønstigning på 63,78 kr. det er næsten 23 gange mere. Hvis vi bare nøjes med at bruge halvdelen af overskuddet på lønstigninger, så kunne alle få 31,89 kr. i lønstigning.

Hvis de 230.000 ansatte i industrien skulle dele de 78 milliarder kroner som industrien havde i overskud, så kunne timelønnen være forhøjet med 176,23 kr. pr. time eller 63 gange så meget, som forhandlerne skaffede til medlemmerne.

Læs mere om de forskellige branchers overskud

Sådan blev regnestykket til

  • Lønstigningen i 2017: Timelønnen stiger med 2,00 kr. og Fritvalgslønkontoen med 0,7 % af 113,65 = 0,80 kr.
  • Årlig lønstigning i 2017: 2,80 kr. pr. time X 1924 timer = 5.387,2 kr.
  • Ansatte i det private: 1.851.602 pr. december 2016 (Danmarks Statistik)
  • Private virksomheders overskud i 2015: 226,98 milliarder kr. (Danske Revisorer, januar 2017)
  • Industriens overskud i 2015: 77,94 milliarder kr. (Danske Revisorer, januar 2017)