Afskaf 2 % produktivitetskravet

Presset på sundhedsvæsenet vokser og vokser. Stigende udgifter til flere kroniske sygdomme, grådige medicinalselskabers ublu priser, og et politisk pres for at løbe stadigt hurtigere sætter sundhedssystemet under et massivt pres.

Enhedslisten har udarbejdet et baggrundsnotat, som giver et overbliv over alle de mangeårige nedskæringer på sygehusene og regionernes økonomi.

Samtidig hælder de ansvarlige politikere nye krav på sundhedsvæsenet, uden at der følger penge nok med. Det betyder, at regningen for politikernes løfter om mere sundhed betales af de ansatte, deres arbejdsmiljø og deres faglighed. For presset på sundhedssystemet forplanter sig ned til medarbejderne, der år for år skal løbe stærkere og stærkere på grund af blinde krav om produktivitetsstigninger på mindst 2 pct. for at finansiere flere behandlinger.

Men politikerne nøjes ikke blot med blinde produktivitetskrav. Samtidig lægger de politiske partier bag Budgetloven kraftige bånd på udgifterne med trusler om økonomiske sanktioner – dette gælder både på drift og anlæg. Resultatet er for få investeringer til at kunne høste effektviseringsgevinster på en måde, der friholder de ansatte og deres faglighed.

Ligeledes er der gennem de sidste ti år lagt en kvælende dyne af bureaukratiske krav ud over sundhedsvæsenet, som tager tiden fra den kerneopgave, medarbejderne burde løse: Behandling og pleje af patienterne. Endelig har den nuværende regering med støtte fra de borgerlige partier indført et omprioriteringsbidrag på 1 pct. af udgifterne til regional udvikling og på sundhedsadministration. Det beløber sig til i alt 90 mio. kr. i 2017, som yderligere presser sundhedssystemet.

Der er altså noget grundlæggende galt i styringen af det moderne, danske sundhedssystem. Grænsen er nået for, hvor meget der kan presses ud af de ansatte for at nå politiske mål om flere og bedre behandlinger, uden at der følger flere midler med. De ansattes arbejdsmiljø forringes kraftigt og som konsekvens stiger risikoen for fejl og dermed dyre genindlæggelser til ugunst for patienterne.

Der er brug for et oprør mod de folketingspolitikere, der løber fra ansvaret, og sender regningen for flere behandlinger til medarbejderne i sundhedsvæsenet. Dette baggrundshæfte belyser presset på sundhedsvæsenet og viser, at de kommende forhandlinger om regionernes økonomi må gøre op med udbytningen af sundhedspersonalet. Der må fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og faglighed.

For der er råd til ordentlig sundhed i Danmark. Der er råd til ordentlige arbejdsvilkår og tid til en ordentlig og værdig pleje.

BilagStørrelse
Debathæfte_REG..pdf2.1 MB