PSO: Regning på 4 mia. kr. til lønmodtagerne

Regeringen siger, at alle sparer på den nye PSO-aftale. Men det regnestykke er ren fantasi, fordi det medregner en række effekter, som fx at alt bliver billigere, fordi virksomhederne sparer penge.Men sådan fungerer det ikke på direktionsgangen for her vil man hellere aflevere pengene til aktionærerne end til forbrugerne.

Renser vi regeringens tal for de fantasifulde effekter, så skal en LO-familie aflevere penge.


TJEK ALLE DE RIGTIGE TAL FOR FORSKELLIGE FAMILIETYPER (LO, HK, DAGPENGE, PENSIONIST M.FL.)

De siger....at EU har kendt PSO ulovligt

Forkert. EU har sagt, at den måde PSO administreres på er problematisk i forhold til konkurrenceregler. Derfor skal ordningen enten justeres eller støtten til VE-strøm helt ændres.

De siger....at det er en bunden opgave...
...at flytte udgiften over på finansloven. Forkert. EU har godkendt andre løsninger, hvor erhvervslivet stadig betaler deres andel. Faktisk har ingen andre lande valgt at flytte deres PSO over på finansloven. Den mest oplagte løsning er som i Tyskland, hvor en mindre del af den opkrævede PSO "byttes" over grænsen. Da Tyskland giver 10-15 gange flere midler til PSO end Danmark kan denne løsning være til stor fordel for Danmark. Men for regeringen handler det det om at benytte lejligheden til at aflaste erhvervslivet og derfor vil de ikke forhandle andre muligheder end finanslovsløsningen.

De siger....at forudsætningerne i energiaftalen er skredet
Forkert. Hvad angår virksomhederne. Det er rigtigt at den samlede PSO-regning er større end forventet, men det belaster kun virksomhederne minimalt, fordi de med Vækstaftalen i 2014 allerede blev kompenseret for den større PSO. Regeringen benytter den stigende PSO til at foregøgle, at virksomhederne rammes, hvilket de stort set ikke gør.

De siger....at PSO truer virksomhedernes konkurrenceevne
Forkert. PSO stiger fordi el-prisen på markedet falder. Hvis el-prisen falder 10 øre pr. kWh stiger PSO kun med 5 øre. Stigende PSO er derfor udtryk for samlet faldende energiudgift. Elprisen er generelt faldet, fordi der kommer stadig mere VE-strøm. Det er således netop investeringen i VE-strøm, der samlet giver virksomhederne billig strøm. Danske virksomheders energiudgifter er derfor faldet jævnt i forhold til EU-gennemsnittet og er nu blandt de laveste i EU – netop som følge af PSO.

De siger....at familien Danmark vil tjene på ændring
Forkert. Finansministeriet hævder, at når lønmodtagerne skal betale flere mia. kr. som virksomhederne hidtil har betalt, så giver denne lempelse højere løn og lavere priser og netto flere penge i lommen end før. Der er dog ikke skyggen af dokumentation for denne effekt fra tidligere. Der er tale om historien største erhvervslempelse som skatteborgerne skal betale, når hele PSO flyttes til finansloven.

*********

Hvad er PSO?
PSO er en tarif alle betaler over elregningen efter forbruget. Indtægten finansierer en lang række ting, men herunder også forskellen mellem hvad producenter af strøm fra vindmøller mm kan få i markedspris og så den mindstepris, de er garanteret. Fx hvis markedsprisen er 25 øre pr. kWh gives et tilskud i PSO på 35 øre såfremt vindmøllen er etableret med en prisgaranti på 60 øre/kWh. Når der udbygges mange vindmøller og markedsprisen i en længere periode er lav, betyder det, at der skal opkræves en større PSO over elregningen. Og omvendt.

 

BilagStørrelse
Kopi af PSO_rensede tal.pdf48.15 kB