Enhedslistens faglige landskonfrence udtaler: Tid til mere - job til flere

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 12. – 13. november 2016

Tid til mere – job til flere

Enhedslistens faglige medlemmer sætter et bedre arbejdsliv øverst på dagordenen. Vi vil stille os i spidsen for 30 timers arbejdsuge og kæmpe for et bedre arbejdsmiljø. Det vil vi gøre samtidig med, at vi tager del i velfærdsmobiliseringerne og protesterne mod fattigreformerne.

Vejen til et bedre arbejdsliv handler både om visioner og vilje. Enhedslistens faglige medlemmer har sat 30 timers arbejdsuge som et visionært og konkret mål. Vi ønsker, at samle alle lønarbejdere bag et fælles krav om et bedre arbejdsliv, som både kan modvirke det hårde slid og det pressede arbejdsmiljø. Derfor vil vi arbejde for at skabe opbakning til 30 timers arbejdsuge. Fagbevægelsen har styrken til at kæmpe kravet igennem, hvis vi sætter kravet øverst på dagsordenen i fremtidige overenskomstforhandlinger, og vi mobiliserer fællesskabets styrke.

Lars Løkkes regering fører samme politik som eliten i resten af verden – tager fra de fattige og giver til de rigeste. Indførelsen af kontanthjælpsloft, 225-timers regel og integrationsydelsen gør mere end 100.000 fattige, mens pengene skal bruges til skattelettelser for de rige og erhvervslivet. Det er brutal klassepolitik uden menneskelige hensyn, som rammer lønarbejdernes tryghed mod sygdom og ulykke, med det slette formål at gøre folk så fattige at de er villige til at arbejde under mindstelønnen.

Enhedslisten vil arbejde fagligt for, at få kontanthjælpsloftet, 225 timers-kravet og integrationsydelsen rullet tilbage. Konkret vil vi fremføre kravet i fagbevægelsen lokalt og på landsplan, bl.a. med det formål, at få Socialdemokraterne på Christiansborg til at forpligtige sig til at fjerne reformerne efter et kommende valg.

Det er ikke, fordi de rige og erhvervslivet mangler penge. Erhvervslivet har aldrig haft så store overskud, udbetalt så mange penge til aktionærerne eller lønnet deres direktører så fyrsteligt, som de har gjort i år. Alligevel vil de have mere, og vi skal betale med løntilbageholdenhed og løbe stærkere. Det vil vi lave om på, og vi vil lade os inspirere af tømrernes succesrige strejke på Axel Towers. Lønarbejderne skal have en større del af overskuddet og slide mindre, mens de rige og erhvervslivet skal betale mere til velfærden.

Der er behov for at fagbevægelsen gør op med "nødvendighedens politik" og angrebene på samfundets svageste, og i stedet sætter fokus på en solidarisk omfordeling af samfundets rigdom. Det samme gælder trepartsforhandlingerne. Det er lønmodtagerne tur til at få forbedret deres vilkår, som ikke skal betales med forringelser for udsatte grupper, som det for eks. er sket i aftalen om IGU-aftalen, som åbner for at flygtninge bruges som løntrykkere. Vi kan ikke nøjes med uforpligtigende hensigtserklæringer, som fx trepartsaftalen om praktikpladser, hvor der ikke er nogen garantier fra eller pligter for arbejdsgiverne til at oprette det nødvendige antal pladser. Det er tiden til, at forbundene og de faglige ledere viser mod og vilje til at bruge fællesskabets styrke til solidariske forandringer. Vi opfordrer til at der udvikles en samlet velfærdsbevægelse.

Fagbevægelsens næste chance, for at skaffe lønarbejderne de fortjente resultater, er ved overenskomstforhandlingerne på det private område i starten af 2017. Politikernes manglende vilje til at skabe effektive værn mod social dumping har samlet en lang række fagforeninger i et OK17-initiativ, som kræver OK-aftaler mod social dumping, hvis ikke de skal organisere en NEJ-kampagne. Det bakker Enhedslistens faglige medlemmer op om og tager aktivt del i.

Enhedslistens faglige medlemmer er opmuntret af den landsdækkende velfærds-mobilisering, som så stærkt foldede sig ud til de kommunale demonstrationer 12. maj, og var den udslagsgivende faktor som tvang KL og regeringen til at fjerne det udskældte omprioriteringsbidrag. Det vil vi bygge videre på, og vi vil tage aktivt del i at opbygge den kommunale og regionale bevægelse af både offentligt og privat ansatte, herunder at trække fagbevægelsen aktivt med i mobiliseringen til demonstrationer 10. maj 2017, som er nødvendig for at standse besparelserne på velfærden.

Enhedslisten inviterer alle lønarbejdere til, at vi sammen kæmper for et bedre arbejdsliv og forsvarer velfærden og samfundets svageste – fordi vi véd, at fællesskab fungerer.