Skandinavisk velfærdskonference 14. - 15. november

Velfærd, arbejdsvilkår og demokrati er under pres. På denne dramatiske baggrund, er du inviteret Scandinavian Welfare konference i Oslo den 14. og 15. november 2016.

Velfærdsprofitører med nordiske rødder får stigende økonomiske og politiske magt. Fællesskabets velfærdspenge bliver kanaliseret ud i privat profit snarere end at gå velfærdsformål. Markedsgørelsen af ​​den offentlige sektor, gennem de såkaldte New Public Management reformer, har gjort styringen mindre egnet til at forfølge fællesskabets med sociale formål. Arbejdsret, kollektive aftaler og deltagelse erstattet af topstyring, lønsomhed management, frygt kultur og social dumping.

Til Scandinavian Welfare Conference kommer gæster, talere og paneldeltagere primært fra Danmark, Sverige og Norge - men også nogle talere fra den globale scene. Vi vil dele erfaringer og viden, stille spørgsmål og finde svar. Først og fremmest vil vi synliggøre de gode alternativer i fremtidens politik.

Se mere om tilmelding og konferencen hos "For Velferdsstaten"

Program - Skandinavisk Velfærdskonference 2016 i Oslo

Dag 1 - 14. november:

10.00 – 10.15: Kulturindslag ved Maja Ratkje og Poing
Trioen POING med vokalist Maja S.K. Ratkje er blevet omtalt som norsk musikklivs fineste, frækkeste og mest nyskabende aktører. På deres nye album Kapital & Moral fremfører de sange fra de sidste hundrede år med temaer, som kredser om kapitalens indvirkning på hver og én af os (http://ratkje.no/).

10.15 – 12.30: Åbning – plenum
Demokrati og velfærd under pres
Klodens langsigtede bæreevne og fordelingen af værdierne i samfundet er nært knyttet til demokratisk styring. Velfærdsstaten, arbejdsvilkårene og folkestyret er under pres i alle vore skandinaviske lande.

Åbning: Mette Nord, leder i Fagforbundet

Indledere:
• Rosa Pavanelli, generalsekretær i Public Services International
• Dennis Kristensen, formand i FOA
• Linn Herning, næstformand i For velferdsstaten
• Video-hilsen fra professor Robert Reich, tidligere arbejdsminister i USA

12.30: Frokost

13.30 – 15.30: Parallelseminarer:

1) Fra velfærdsstat til konkurrencestat –
Hvor står vi efter 10 år med New Public Management?
Markedsstyring skulle være løsningen på problemene i den offentlige sektor. Ved hjælp af private konsulenter, mere konkurrence, nye organisationsformer og næringslivets ledelsesprincipper skulle den offentlige sektor blive mere effektiv, billigere og bedre. Vi gør status i den offentlige sektor efter 30-40 år med New Public Management.
• Jan Ubøe, professor i matematikk ved UiB
• Rasmus Willig, professor i sociologi ved RUC
• Kjerstin Eld, Nätverket för Gemensam Välfärd
• Christian Grimsgaard, Helsetjenesteaksjonen

2) Er den nordiske model truet? – Skærpet kamp om arbejdslivet
Arbejdslivet i Europa er i en dramatisk udvikling. Stadig flere arbejder under forhold, som for bare et par årtier siden blev opfattet som uhørte. Magtforholdene er under forandring, og arbejdsgiverne styrker deres position. Får udviklingen lov at fortsætte, er også den nordiske model under pres.
• Eduardo Chagas, generalsekretær i European Transport Workers' Federation
• Bitten Nordrik, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

3) Velfærdsprofitørerne – strategier, retorik og magt i velfærdsordningerne
Den skandinaviske model med skattefinansierede og demokratisk kontrollerede velfærdstjenester vakler i mødet med profittorienterede velfærdskoncerner. Hvem er velfærdsprofitørerne i Skandinavien? Hvordan opererer de? Hvordan tjener de penge? Leverer de bedre kvalitet til brugerne? Hvad sker der med løn- og arbejdsvilkårene? Hvordan møder de kritik og offentlig debat?
• Ole Helby Petersen, lektor ved RUC
• Sara Bell, leder af Fagforbundet i Bergen
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

4) Stabile rammevilkår for hvem? – Grænseløse aftaler, grænseløse penge
I internationale handels- og investeringsaftaler fremstilles grundlæggende politiske reguleringer som «tekniske handelshindringer». Selskaber, som benytter sig af skattely, begrunder dette med «de stabile finansielle betingelser», som tilbydes. Når internationale aftaler som TTIP og TISA lovfæster «stabile rammebetingelser for næringslivet», hvor store er så mulighederne for demokrati, miljøkamp og velfærd?
• Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
• Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

Dag 2 - 15. november:

09.00 – 10.15: Leve for at arbejde eller arbejde for at leve?
Den politiske debat om arbejdslivet er taget til i styrke de seneste år. Regering og arbejdsgivere kræver og indfører mere fleksibilitet hvad angår arbejdstider og jobsikkerhed. Arbejdsløsheden stiger støt. Arbejdsgiverne kræver større ret til at styre, mens arbejdstagerne slås for deres tilkæmpede rettigheder. Social dumping og arbejdslivskriminalitet tiltager. Vi bringer parterne sammen. Hvor store er skismaerne? Er den nordiske model truet?
• Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke
• Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i København
• Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
• Daniel Suhonen, leder af tænketanken Katalys
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 12.30: Parallelseminarer:
Alternativerne, alliancerne, kampene og succeserne

1) Medbestemmelse, kvalitetsledelse, faglighed og tillidsreform –
hvordan forbedre den offentlige sektor?
Erfaringene med at styre den offentlige sektor efter principper fra næringslivet er nedslående. Hvilke andre principper skal vi lægge til grund ved fornyelsen af den offentlige sektor? Mere tillid, samarbejde og faglighed har længe stået højt på de ansattes ønskeseddel i den offentlige sektor. Hvordan kan dette virkeliggøres gennem nye styringsmodeller? Hvordan kombinere medbestemmelse, brugerinvolvering og politisk styring af forvaltningen?
• Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i København
• Daniel Suhonen, leder af tænketanken Katalys
• Svenn Arne Lie, rådgiver i For velferdsstaten
• Sten Svensson, Nätverket för en likvärdig skola

2) Fællesskab fungerer – hvordan tage tjenesterne tilbage?
I flere og flere kommuner og lande vælger politikere nu at tage privatiserede tjenester tilbage i offentligt regi. Konkurrence-udsættelse og kommercialisering af tjenesterne førte ikke til, at kvaliteten blev bedre. Det blev snarere for risikabelt og for dyrt, og det trak tiltagende problemer med social dumping med sig. Vi ser på, hvorfor og hvordan tjenester nu i stigende grad rekommunaliseres, samt hvordan de folkevalgte kan afkommercialisere velfærden indenfor de rammer, som sættes af EU/EØS.
• Kristin Røymo, ordfører i Tromsø (tbc)
• Jon Krog, direktør i Selveje Danmark
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

3) Mindre, men bedre – hvordan skaber vi et mere humant arbejdsliv?
Arbejdsvilkårene udspringer af magtforholdene i arbejdslivet. Vi skal dæmpe konkurrence-presset, ikke øge det. Hvordan kan vi tage moderne teknologi i brug for at gøre arbejdet lettere, mere udfordrende og interessant? Hvordan kan det arbejdende folk opnå større indflydelse i arbejdslivet og øget kontrol over arbejdsprocesser? Hvorfor er reduceret arbejdstid vigtig, og hvordan kan det gennemføres?
• Roy Pedersen, leder af LO i Oslo
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

4) Store omstruktureringer i vente – infrastruktur, energi og klima
Klimakrise og kamp om ejerskab og organisering af samfundets infrastruktur og energiproduktion stiller os overfor enorme udfordringer. Skal vi forhindre katastrofale klimaændringer, må vi ændre den måde vi producerer og konsumerer på. Stærke økonomiske interesser modarbejder nødvendige ændringer – og svært mange vil berøres stærkt af dem. Hvordan kan vi skabe tilstrækkelig støtte og mobilisere tilstrækkelig med samfundskræfter til at kunne gennemføre «det grønne skifte» i praksis?
• Sean Sweeney, koordinator af Trade Unions for Energy Democracy
• Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet, Samsø
• Vi arbejder med flere aktuelle navne

12.30 – 13.30: Frokost

13.30 – 15.00: Afslutning i plenum: Sådan virkeliggør vi vore visioner
Det siges ofte, at Nordens fagbevægelse er blandt verdens stærkeste, men er den stærk nok til at stå imod det stigende pres, som nu rettes mod den? Hvor går vejen videre? Har vi løsninger og alternativer, som ikke bare er gode nok, men som også udløser entusiasme og mobilisering for det samfund, som vi ønsker at bygge. Vi opsummerer konferencen ved at se fremad. Hvad er mulighederne, og hvordan kommer vi derhen?
• David Eklind Kloo, ombudsmand i Handelsanställdas förbund
• Sara Bell, leder af Fagforbundet i Bergen
• Jan Hoby, næstformand i LFS og aktiv i den nye danske Velfærdsalliancen
• Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Mødeleder: Per G. Olsen, leder af LO Hovedstaden (København)