Faglig landskonference i Enhedslisten 12. - 13. november


Vi har gang i det kommunale oprør, og nu skal vi slås med Løkkes 2025-plan, mens OK17 står for døren. Det og meget mere skal Enhedslistens fagligt aktive medlemmer tale om på faglig landskonference. Det er her vi udveksler erfaringer fra den faglige kamp, bliver klogere politisk og tager fælles beslutninger om Enhedslistens faglige holdninger og handlinger.

Dagsorden


Lørdag 12. november

10.30 – 11.00 Indskrivning

11.00 – 11.15 Velkomst og valg af dirigenter og referenter

11.15 – 12.00 Status på Enhedslistens faglige arbejde
- Oplæg v. Anders Olesen, Faglig koordinator
- Herefter samtaler ved bordene og plenumdebat

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 . 14.00 Den politiske situation og hvordan vi opnår magt
- Oplæg v. Pernille Skipper (politisk ordfører)
- Herefter samtaler ved bordene og plenumdebat

14.00 – 15.45 Arbejdstid, OK-17, arbejdsmiljø og deleøkonomi
Først et kort plenumoplæg derefter workshops
1. 30 timers arbejdsuge v. Jakob Nerup, Arbejdsmarkedspolitisk rådgiver
2. OK 2017 i det private v. John Jacobsen, Formand Byggefagenes Samvirke
3. Arbejdsmiljø i offensiven v. Christian Juhl (Arbejdsmiljøordfører)
4. Deleøkonomi og grøn omstilling v. Ida Marxen Søndergaard, Klimarådgiver

15.45 – 16.15 Pause

16.15 – 17.15 Faglige netværksmøder

17.15 – 17.30 Facebook for faglige aktivister – tips, tricks og fællesskab

17.30 – 18.30 Fremtidens faglige – hvordan får vi flere unge med i det faglige? - Oplæg ved SUF (Victoria Velasquez + en mere)

18. 30 – 19.30 Aftensmad – herefter socialt samvær

20.00 – 22.00 Fælles hygge, evt. film, underholdning

Søndag 13. november

9.00 – 10.30 Workshops om arbejdsløshed, grøn omstilling, pension, prekære vilkår
Først et kort plenumoplæg derefter workshops
1. Arbejdsløshed og de reformramte v. Rasmus Balslev, Socialrådgiverforeningen og Vibeke Kold, FOA
2. Praktikpladser/løsninger? V. Mai Villadsen, Uddannelsespolitisk rådgiver
3. Pension og tilbagetrækning v. Finn Sørensen, Arbejdsmarkedsordfører
4. Atypiske ansættelser og prekære vilkår v. Jette Gottlieb 3F BJMF

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.15 Hvordan får vi opbygget faglig og politisk kampkraft i fagbevægelsen?
Gruppedebat efter oplæg fra Camilla Gregersen (Formand Dansk Magisterforening), Rasmus Bredde (tillidsrepræsentant, renholdningen Københavns Kommune), Lasse Berthelsen (Velfærdsalliancen Holbæk) og Carina Bruhn Velfærdsalliancen Vejen).

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.45 Faglig opbygning i Enhedslisten
a) Opsamling i plenum af netværkenes beslutninger
b) Faglige indsatsområder – oplæg på 5. Min.
- TTIP/CETA v. Janne Hansen, 3F Kastrup
- Faglig skoling/uddannelse v. Julie Kordowski
c) Mål- og handlingsplan – faglige hovedprioriteter v. Anders Olesen
d) Valg af Fagligt Landsudvalg og sekretariat

14.45 – 15.00 Afslutning

Praktisk
Den faglige landskonference afholdes i København 12. - 13. november hos 3F BJMF, Mølle Alle 25, Valby. (det er tæt på Valby station).
Landskonferencen er åben for alle medlemmer og sympatisører. Det koster 150 kr. at deltage, som dækker forplejningen. Der kan opnås rejserefusion efter Enhedslistens regler. Der arrangeres børneaktiviteter (bl.a. en tur i Zoo) og pasning.

Tilmeld dig her:
• Når du har tilmeldt dig, så modtager du en mail på, at du er tilmeldt.
• Du får tilsendt materialer via mail.
• Overnatning: Prøv først om du selv kan skaffe en seng hos venner i København. Lykkes det ikke, så skriv en mail til [email protected]dslisten.dk senest 7. november
• Københavnere: Har mulighed for at have en eller flere kammerater boende mellem den 12. og 13. november så send en mail til [email protected] senest 7. november
• Børnepasning – send en mail senest 7. november til [email protected], så vi kan skaffe børnepassere

Følg med i Enhedslistens faglige arbejde: - www.faglig.enhedslisten.dk - Facebook/Enhedslisten - Faglig