Dagpengefallit

I fredags vedtog Folketinget dagpengeloven. Med åbne øjne vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne en lang række forringelser af dagpengene for de arbejdsløse. De unge, de lavtlønnede, de timelønnede og de som er ramt af lang arbejdsløshed bliver taberne under en dagpengelov, som partierne nu har bundet hinden til i fremtiden.

Men var det nødvendigt, at de svageste arbejdsløse skulle levere 1 milliard kroner? Var det tvingende nødvendigt for Socialdemokraterne at stemme imod selv de mindste ændringsforslag, der kan modvirke åbenlyse urimeligheder?

Ændringsforslag stemt ned

Enhedslisten stillede en lang række konkrete ændringsforslag, som alle blev stemt ned af Socialdemokraterne og det blå flertal:

- At enlige dimittender bevarer nuværende 82 % sats, og ikke sættes ned til 71,5 %
- At karensdagene afskaffes
- At langtidsledige ikke straffes ved at miste 1 måneds dagpenge
- At der skal være en minimumssats for dagpenge på 82 %. Loven medfører at nogle ledige vil få beregnet en dagpengesats helt ned til lidt over 3000 kr. om måneden.
- At medlemmer der har mistet ret til supplerende dagpenge modregnes på ugebasis, og ikke på månedsbasis, som loven foreskriver, hvilket betyder, at de mister en hel måneds dagpenge for 1 dags arbejde.
- At timelønnede på industriens overenskomst kan optjene dagpengeret på 12 måneder.
- At timelønnede kan medregne afholdt ferie med til optjening og genoptjening af dagpengeret. (Loven medfører at ferie ikke kan bruges til optjening af dagpenge).
- At der fortsat er 100 % dagpenge til forældre, der har passet deres syge eller handicappede børn, eller deres døende pårørende.

Se alle ændringsforslagen i bilaget

Der falder fortsat 10.000 ud hvert år

Ugebrevet A4 kunne i fredags berette, at med den nye dagpengelov vil der fortsat falde mere end 10.000 arbejdsløse ud af dagpengesystemet – hvert år. Samtidig forsvinder de midlertidige lappeløsninger, som har sikret, at man ikke stod uden indkomst, når man faldt ud. Men de forsvinder, når den nye lov træder i kraft. Det betyder, at mange ryger på kontanthjælp eller helt mister forsørgelsen. Det er klart, at de må gå sådan. Den nye dagpengelov bekræfter VKO´s dagpengeforringelser. Der er stadig kun 2 års dagpenge, og der kræves stadig 1 års arbejde for at genoptjene dagpengeret.
Se Enhedslistens notat om lovforslaget. Eneste ændring er, at bagatelgrænsen på 12 mdr. er blevet fjernet.

BilagStørrelse
L 181 ændringsforslag.pdf232.9 kB