Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde: Kommunalt oprør kan betale sig

Den 12. maj blev der skrevet historie i Danmark. Demonstrationer i 74 kommuner mod regeringens krav om massive nedskæringer i kommunerne er en enestående begivenhed. De giver et godt udgangspunkt for de kommende ugers kamp om den kommunale økonomi.

Regeringens ønske om kommunale nedskæringer blandt andet i form af et såkaldt "omprioriterings"bidrag er allerede mødt med modstand fra borgmestre fra alle partier, byrådsmedlemmer, fagforeninger, offentligt ansatte, brugerorganisationer og almindelige mennesker.

Dette pres må fastholdes og forstærkes i de kommende uger, sådan at regeringen presses til at opgive sine planer og KL's ledelse opmuntres til at stå fast på den afvisning af regeringens forslag, som indtil nu har været KL's linje.

Når "omprioriterings"bidraget vil være så katastrofalt, skyldes det, at det bygger oven på flere års omfattende besparelser og nedskæringer i kommunerne. Et opgør med omprioriteringsbidraget vil således være startskuddet til et generelt opgør med de seneste års besparelser i den offentlige sektor, som har være til stor skade for alle, der bruger den offentlige service og for de offentligt ansatte. Vores mål er at udvikle – ikke afvikle – velfærden.

Vi ved, at kommunalt oprør kan betale sig. Når VK-regeringen i 00erne ikke kom igennem med sine planer om en lavere vækst i den offentlige sektor end i den private, skyldes det blandt andet omfattende protester mod forringelser af den kommunale service. Det omfattende sanktionssystem over for kommunerne, som nu er etableret, gør det nødvendigt at tage opgøret med regeringens planer i forbindelse med KL's økonomiforhandlinger med regeringen. Derfor skal aktiviteterne fastholdes med nye aktioner, demonstrationer og parlamentariske initiativer i de kommende uger.

Det passer ikke, når regeringen siger, at der ikke er råd til velfærd. Når der er råd til skattelettelser til de rigeste danskere og erhvervslivet, så længe man ikke griber effektivt ind over de milliarder der snydes for hvert år i skat og så længe man fastholder at bruge op imod 100 milliarder kroner på indkøb og drift af nye kampfly de næste 20 år. Så er der også råd til at give velfærden et løft.

Uanset udfaldet af forhandlingerne mellem KL og regeringen er kampen mod regeringens nedskæringsplaner ikke slut. Ude i kommunerne må de lokale Velfærdsalliancer bevares for at holde fokus på samlende krav om bedre velfærd og for at undgå, at de enkelte grupper spilles ud imod hinanden. Erfaringerne fra foråret skal bruges til at afvise alle velfærdsforringelser, og at opnå gode resultater ved de kommende budgetforhandlinger i kommunerne og regionerne. Det er i den sammenhæng helt afgørende, at kommunerne fortsat står sammen og ikke lader sig bruge i et spil, hvor Venstre og DF tager fra nogen kommuner og giver til andre.

På landsplan må der frem mod folketingets åbning den 4. oktober arbejdes for den bredest mulige samling mod regeringens nedskæringspolitik og forslag om forringelser på næsten alle områder. Kun hvis vi står sammen, kan vi opnå resultater til gavn for alle.

Enhedslistens medlemmer har ydet en stor indsats i forårets mobilisering. Det lover vi at fortsætte med. Vi vil målrettet arbejde på at understøtte den brede bevægelse mod regeringens nedskæringsplaner. Det vil vi gør i fagforeningerne, på arbejdspladserne, i forældreorganisationer, i ældreorganisationer, handicaporganisationer, studenter- og elevbevægelsen, klima og miljøorganisationer, i mellemfolkelige og flygtninge organisationer i byråd, i regionsråd og i folketinget. Alle steder i samarbejde med alle, der ønsker at være med i denne kamp. Kun på den måde kan vi vinde og vise, at oprør nytter og giver næring til en ny udvikling.