Social dumping som fælles krav til OK 2017?

Fagforeningsformænd skal forberede overenskomst-forhandlinger

Byggefagforeninger inviterer til formandmøde den 2. juni i håb om at udbygge samarbejdet på tværs af private brancher og gøre kampen mod social dumping til et fælles krav ved OK2017.

Torsdag den 2. juni inviterer Byggefagenes Samvirke i København fagforeningsformænd til møde i Vejle.

På mødet skal de diskutere mulighederne for at gøre kampen mod social dumping til et fælles krav ved forhandlingerne i 2017, når overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornyes.

Der er et ønske om, at de centrale forhandlinger forløber med respekt for, at brancherne er vidt forskelige.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagene

Initiativet kommet i kølvandet på en konference den 2. april i København, hvor der deltog tillidsvalgte fra forskellige byggefag, herunder malere, murere, blikkenslagere, stilladsarbejdere og betonarbejdere. I en udtalelse fra april-konferencen er signalet fra deltagerne klart: Lad os samle kræfterne denne gang til en fælles indsats for at sætte en stopper for social dumping i vores forskellige brancher.

Respekter forskellighed

Hen over de seneste overenskomstforhandlinger på det private område er kritikken af industriens styrende rolle taget til. Alle andre områder kan fint indlede forhandlinger, men ingen får sat underskrifter på nye overenskomster, før topforhandlerne fra Dansk Industri og CO-Industri har deres aftale i hus. Det blev da også kommenteret flittigt på konferencen i forrige måned.

– I både oplæg og kommentarer blev der udtrykt ønske om, at de centrale forhandlinger forløber med respekt for, at brancherne er vidt forskellige, og på en måde så der ikke lukkes døre for, at man på de enkelte fagområder kan forhandle aftaler på plads med præcis de redskaber, som er afgørende for branchernes kamp mod social dumping, forklarer John Ekebjærg-Jakobsen, der er formand for de københavnske byggefagforeninger.

Som eksempler på forskelligheden nævner han, at byggeriet kræver ægte kædeansvar mens industrien vil have strammere vikarregler. Andre brancher peger på højere mindsteløn, akkordafsavnstillæg eller sikkerhed i ansættelsen som deres værn mod dumping.

Industriens rolle

Til efteråret deltager de to hovedforhandlere fra CO-Industri, Claus Jensen og Mads Andersen, henholdsvis formand for Dansk Metal og 3F's Industrigruppe i en række møder landet over for at lytte til medlemmernes ønsker og krav.

"Det er en god tradition og et redskab til at få rodfæstet vores krav, så forhandlerne ved, hvad medlemmerne ønsker og forventer. Og så vi kan bakke dem op i den styrkeprøve, som alt tyder på, kommer næste år," lyder det i invitationen til mødet den 2. juni i Vejle.

På programmet står - ud over en diskussion om forventninger og krav til overenskomstforhandlingerne - også forslaget om en landsdækkende OK-konference efter sommer.