Faglige Enhedslistefolk mobiliserer til 12. maj og kræver resultater af trepart

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landsudvalg, 16. april 2016

De danske lønmodtagere har alt for længe udvist tålmodighed med regering og arbejdsgivere. Mens regeringen skærer ned på velfærden, så råber arbejdsgiverne deres krævementalitet ud gennem medierne. De vil have flere nedskæringer på velfærden, mere gratis kvalificeret arbejdskraft og skattelettelser til direktører og virksomheder. Men de råber ikke højt ad overklassens pengestrømme til skattely via bankerne, fordi de alle har samme mål, at undgå og bidrage til fællesskabet samtidig med at flest muligt af fællesskabets penge hældes i deres lommer.

Regeringens kontanthjælpsreform skaffer hverken flere i arbejde eller øger væksten. Det er ene og alene designet til at gøre titusinder så fattige, at de tvinges til at være løntrykkere, og dermed bidrage til et generelt negativt lønpres. Det ødelægger trygheden. Og det bliver forstærket af regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder at kommunerne skal fyre titusinder af ansatte og velfærden for børn, gamle og udsatte ødelægges.

Demonstrationer i 98 kommuner d. 12. maj - Alle kræfter sættes ind

Men nu er tålmodigheden også brugt op hos de offentligt ansatte. De har startet Velfærdsalliancen, som har sat sig det ambitiøse mål, at der ikke skal indgås en økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen uden at omprioriteringsbidraget er fjernet. Det har sat en lokal bevægelse i gang ude i kommunerne, hvor der mobiliseres for protester d. 12. maj i alle landets 98 kommuner. Bevægelsen har Enhedslistens fulde opbakning, og vi opfordrer alle til at gøre deres yderste for at gøre 12. maj til en succes. Selvfølgelig stopper bevægelsen ikke 12. maj. Velfærdsmobiliseringen er første skridt til at gøre op med den nyliberalistiske nedskæringspolitik, og det indvarsler at lønmodtagernes tålmodige accept af nedskæringer og mådehold er forbi.

Trepart skal give resultater til lønmodtagerne

Samme udfordring står fagbevægelsen overfor i trepartsforhandlingerne. Nu skal lønmodtagerne have resultater, og det skal være arbejdsgivernes tur til at få pligter og bære udgifterne. Første omgang af trepartsforhandlinger om integration var desværre en gratis og pligtfri omgang for arbejdsgiverne, hvor fagbevægelsen ydmygt har accepteret en kamufleret indslusningsløn til flygtningene. Derfor er der brug for at fagbevægelsens ledere står fast på, at denne omgang skal være til gavn og gunst for lønmodtagerne, og trepartsaftaler ikke blot bruges til at dække virksomhedernes umiddelbare behov for arbejdskraft

Enhedslistens mål for trepartsforhandlingerne er enkle. Der skal skabes flere job og arbejdsgiverne skal have pligt til at alle job skal slås op. Der skal være reel praktikpladsgaranti til alle de unge, herunder at arbejdsgiverne pålægges at tage elever/lærlinge, og at opkvalificeringen af både ufaglærte og faglærte løftes markant. Der skal sættes seriøst ind over for stress og alle nedskæringerne på arbejdsmiljøindsatsen fjernes. Der skal være en stærkere indsats mod social dumping, så der indføres kædeansvar og sociale klausuler. Der må ikke ske en yderligere skærpelse af rådighedsreglerne.

Vi vil minde forhandlerne om, at hvis de ikke leverer resultater uden forringelser, så vil vi som aktive i fagbevægelsen holde dem ansvarlige. Enhedslisten vil gøre sit til at presse på og holde forhandlerne på det solidariske spor.

Der er råd til at indfri kravene. Længe nok er uligheden vokset, og det skal der laves om på. De talrige skatteskandaler understreger det absurde i at skære på velfærden, når milliarderne i massivt omfang unddrages statskassen.