HK Service: God integration hjælpes ikke på vej af indslusningsløn

Udtalelse fra HK Service generalforsamling 2. marts 2016

De tusinder af mennesker, som er på flugt fra krig og forfølgelse, skal vi i Danmark også tage medansvar for.
De skal bydes velkommen og de skal føle sig trygge. Vi skal møde dem som mennesker, ikke som hverken
uønskede eller billig arbejdskraft. Når det er sagt, så er HK Service enige i, at integration i fællesskabet er
vigtigt, og her spiller arbejdspladsen en afgørende rolle.

Kollegerne involveres aktivt fra starten, så kan de sikre god oplæring, sproglig hjælp og naturligvis
overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdspladsens tillidsvalgte har en nøglerolle for at sikre
at flygtningene ikke misbruges som gratis arbejdskraft eller fortrænger ordinært ansatte. Det tror HK
Service på, skaber et positivt møde fra begyndelsen for både flygtninge og ansatte.

God integration hjælpes ikke på vej af indslusningsløn, gratis virksomhedspraktik og lavere kontanthjælp.
Det signal vil HK Service gerne sende til trepartsforhandlingerne. Vi mener ikke, der er en modsætning
mellem flygtninge og velfærd. Der er råd til begge dele. Det er et politisk valg om pengene skal bruges på
skattelettelser for de rige eller på velfærd.

HK Service vil i samme ånd understrege, at det ikke kun er flygtningene, som har brug for job. Der er langt
over et hundrede tusind danskere, som mangler et job, så det er arbejdsgiverne, der skal åbne dørene. Det
er et kæmpe problem, at virksomhederne ikke tager ansvar for at uddanne fremtidens faglærte, når der er
12.000, som mangler en praktikplads. Det kan løses, hvis særlig de større virksomheder tog ansvar. Derfor
støtter HK Service tiltag, som pålægger større arbejdsgivere at tage elever, og samtidig lader de som ikke
løfter opgaven betale til de virksomheder, der uddanner.