Gennemgang af lovforslag til ændring af dagpengesystemet

I april 2016 fremsætter regeringen et omfattende lovforslag til ændring af dagpengesystemet. Det sker på baggrund af den aftale, der i efteråret 2015 blev indgået mellem Venstre, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Aftalen forhindrer ikke, at tusinder også fremover vil miste deres dagpengeret, oven i de 70.000 der allerede er faldet ud. Aftalen rummede også nye problemer både for de ledige og for a-kasserne.

Regeringen har haft et lovudkast i høring. Høringen sluttede d. 4. marts. Af lovudkastet fremgår, at der nu lægges op til nye forringelser for de mest udsatte ledige. Vi har lavet en grundig og kommenteret gennemgang af lovudkastet, samt en politisk udmelding om de problemer, der falder mest i øjnene.

Vi håber, du vil betragte det som et godt redskab, når du skal forholde dig til det endelige lovforslag, der som sagt forventes fremsat i april måned. Vi forventer ikke, at der sker væsentlige ændringer, da vi ved, at det udkast der har været i høring, har været godkendt af forligspartierne.

Vi hører meget gerne fra dig, såfremt du har kommentarer til vores gennemgang og vores politiske udmelding, som du finder her i den vedhæftede fil nedenfor.

Med venlig hilsen
Anders Olesen
Faglig koordinator.

 

Finn Sørensen (EL)
MF

BilagStørrelse
Enhedslistens gennemgang af lovudkast om ny dagpengelov.pdf888.56 kB