3F Silkeborg: Vi har brug for et kommunalt oprør!

Den meget smalle Venstreregering vedtog sammen med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti med finansloven at videreføre det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1% af de kommunale budgetter frem til 2019. Det betyder, at kommunerne sammenlagt mister 2.4 mia. kr. om året.

Silkeborg Kommune skal årligt aflevere 35 mio. kr. til regeringen. Måske kommer nogle af dem tilbage, men regeringen bestemmer, hvad pengene skal bruges til.
Det er 35 mio. kr. oveni den 1% besparelse, som byrådsflertallet i Silkeborg allerede har besluttet. Det kommer til at gøre ondt!

Det betyder:

  • At der skal der skæres dybt i den kommunale velfærd for at finansiere regeringens politik. Det har intet med effektiviseringer at gøre
  • At det ødelægger det den kommunale budgetlægning
  • At det kommunale selvstyre undergraves og at statsstyringen styrkes

På Kommunernes Landsforenings topmøde den 10-11. marts var bred opbakning til, at KL ikke skal indgå en økonomiaftale med regeringen, som indeholder et omprioriteringsbidrag. Heller ikke selv om, resultatet bliver en delvis tilbagebetaling af de 2.4 mia. kr. til kommunerne i 2017, 2018 og 2019. Bliver det sådan fremover, kan enhver kommende regering bare hæve omprioriteringsbidraget og tvinge kommunerne til at gennemføre de nedskæringer, som det politiske flertal på Christiansborg ikke selv ønsker at lægge stemmer til.

3F Silkeborg støtter de bevægelser, der er i gang for at lægge størst muligt pres på forhandlingerne og støtte KL overfor regeringen.
I Silkeborg har Fagligt Fællesskab bakket om bag demonstrationen foran KL's topmøde og planlægger at deltage i de landsdækkende demonstrationer den 12. maj.
Forældre til børn i daginstitutionerne mødte talstærkt op ved byrådsmødet i februar og lover flere aktioner mod besparelser.
Forældre til skoleelever har længe været på barrikaderne og ønsker flere penge til folkeskolerne, ikke besparelser!
På landsplan drejer det sig bl.a. om Velfærdsalliancen.dk, som 3F Silkeborg også har tilsluttet sig.

3F Silkeborg støtter oppositionen i Folketinget og forventer, at den melder klart ud, at den vil afskaffe omprioriteringsbidraget efter næste valg.
Vi har med tilfredshed noteret os, at Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Radikale i Silkeborg forsøgte at samle byrådet i en henvendelse til KL's topmøde, som tog afstand fra omprioriteringsbidraget. Vi bemærkede også, at Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

3F Silkeborg opfordrer til, at kræfterne samles både på lokalt plan og på landsplan for at gennemføre et kommunalt oprør, så omprioriteringsbidraget afskaffes.

Vedtaget på 3F Silkeborgs generalforsamling den 17. marts 2016