Støtte til de københavnske skraldemænd

Udliciteringen af renovationen i København er en skandale. Arbejdsmiljøet er blevet markant forringet, og der er eksempler på, at en gruppe skraldemænd nu – efter andre er blevet fyret – skal udføre det samme arbejde, som de tidligere var dobbelt så mange om at klare. Der bedrives jagt på pauser og arbejdstid. Den uholdbare situation er resultatet af private vognmænds hensynsløse profitjagt og den forfejlede politik på Københavns Rådhus.

Derfor så vi 20.-21. januar, at 55 skraldemænd fra City Renovation nedlagde arbejdet i protest. Fredag morgen 22. januar spærrede skraldemændene i et kvarter to af de seks vejbaner på H.C. Andersens Boulevard foran Rådhuset for at markere, at Københavns Kommune har ansvaret for de utålelige forhold og angrebene på arbejdsmiljøet.

Vi støtter skraldemændene i deres kamp for tålelige arbejdsforhold. Vi kræver, at Københavns Kommune omgående skrider til handling og river kontrakten med City Renovation i stumper og stykker. I stedet må kommunen igen overtage renovationen og genansætte skraldemændene på ordentlige arbejdsforhold. Trusler om kontraktbrud fra velbjergede advokater med fine kontorer bør ikke blokere for, at skraldemændene - der i forvejen har et nedslidende og fysisk hårdt arbejde - får ordentlige arbejdsforhold.

Vi opfordrer resten af arbejderbevægelsen til klart og tydeligt at komme på banen til støtte for skraldemændene, så vi kan få sat en stopper for klapjagten på skraldemændenes arbejdsvilkår.

Enhedslisten Nordvest
Afdelingsmødet torsdag 4. februar 2016