Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen

»Hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene
på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå. De spiller nøglerollen
i integrationen. Derfor skal lønmodtagerne have de fornødne garantier for at det
ikke fører til fortrængning af ordinære job, pres på lønningerne og at de mange
arbejdsløse vi har i forvejen bliver skubbet bag i køen.

Vi må ikke glemme de 170.000 arbejdsløse, vi har i forvejen, eller de mange tusind
med nedsat arbejdsevne der også gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår
vi, at der skabes flere job til alle arbejdsløse. Der er også masser af samfundsopgaver,
der mangler at blive løst.

Det må ikke blive "dem" og "os". Vi får ikke mere tryghed ved at træde på de svageste
og lade politikerne spille os ud imod hinanden. Grundlæggende har flygtningene
og danske arbejdere fælles interesser og samme håb: Et godt job, samvær med
familien og et ønske om at være en del af samfundet. God integration er ikke
et valg mellem flygtninge eller velfærd, men et politisk valg om, hvilket samfund
og hvilket arbejdsmarked vi ønsker.«

Læs oplægget her

Finn Sørensen, Arbejdsmarkedspolitisk ordfører, Enhedslisten

BilagStørrelse
Enhedslisten Flygtninge i job_02-16 endelig.pdf165.05 kB