Faglige udfordringer i foråret 2016 - kommunalt oprør og solidariske svar

Regeringen og arbejdsgiverne har en stor plan for omfordeling, hvor lønarbejderne og dem uden for arbejdsmarkedet skal betale for skattelettelser og endnu større overskud. Samtidig prøver Folketingets store partier med et vist held, at skabe splittelse mellem lønarbejderne ved at modstille velfærd og flygtninge.

Forårets store udfordringer bliver at få fagbevægelsen og lønarbejderne til at stå sammen om solidariske løsninger, så det store fællesskab også forsvarer de svagestes rettigheder. Det betyder, at fagbevægelsen skal imødegå kontanthjælpsloftet, flygtningestramninger og kommunale besparelser. Det er med dette udgangspunkt Enhedslisten opfordrer fagligt aktive til at deltage i den faglige landskonference i Silkeborg 5. marts.

Trepartsforhandlingerne begynder i februar og regeringen vil forlange forringelser, hvis der skal laves aftaler. Fagbevægelsens ledere skal stå fast for de danske lønarbejdere skylder ikke noget og skal ikke betale for forbedringer. Vi er klar til protester, hvis regningen ender hos lønarbejderne.

Flygtningenes beskæftigelse er det første tema, og her vil arbejdsgiverne forlange at flygtningene bruges som gratis arbejdskraft. Fagbevægelsen må i stedet står fast på at flygtninge skal bydes velkommen på ordentlige vilkår. Flygtningene skal inviteres ind i arbejdspladsernes fællesskaber på lige vilkår, når de er klar til det. Flygtninge er ikke en billig arbejdskraftreserve, men mennesker der behøver vores fællesskab, også på arbejdspladsen.

Det fortsætter med at uddannelsesproblemerne omkring erhvervs- og efteruddannelsen skal forhandles, og Enhedslisten vil agitere for, at arbejdsgiverne skal tvinges til at oprette det nødvendige antal praktikpladser.
Der er brug for et kommunalt oprør, hvor kommunalpolitikere, offentligt ansatte og brugere sammen mobiliserer et pres på KL og Folketing for at der ikke skal indgås en økonomiaftale i juni indeholdende et omprioriteringsbidrag. Kernevelfærden forringes voldsomt og op mod ti procent af de offentlig ansatte står til fyring, så det er en afgørende faglig kamp for alle Enhedslistens medlemmer, både private og offentligt ansatte. Det kommunale oprør er Enhedslistens hovedprioritet, hvor vi skal koble de konkrete dagsordner i en fælles kamp.

Dagpengeaftalen fra efteråret kommer ikke til at løse problemet, nemlig at der stadig mangler job til alle de 170.000 arbejdsløse. Aftalen betyder, at der fortsat vil falde mere end 10.000 ud af dagpengesystemet om året. Enhedslisten skal fastholde kritikken og presset for en trygt og solidarisk dagpengesystem.

Enhedslistens faglige medlemmer vil argumentere for at fagbevægelsen skal bekæmpe forringelserne af kontanthjælpen gennem kontanthjælpsloft og 225-timersregel. Ringere tryghed for lønarbejdere på kanten og de syge svækker os alle, og skaber et pres på mindstelønnen.

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på det private område begynder nu. Der skal rejses krav i de enkelte forbund, og for Enhedslisten er det centralt, at vi gør op med løntilbageholdenhed og vælger solidarisk løndannelse. Der er råd til markante lønstigninger, og der er brug for et markant løft af mindstelønnen, samt at der indføres regler som modvirker social dumping og ophæver de negative konsekvenser af dagpengeaftalen.

Vi ser også ud over landets grænser, hvor vi vægter international solidaritet, og ikke mindst kampen mod TTIP højt.

Enhedslisten vil sætte gang i diskussionen om et bedre arbejdsliv ved at sætte kortere arbejdstid og tidligere tilbagetrækning på dagsordenen i fagbevægelsens diskussioner om store reformer til fordel for lønarbejderne.

Vedtaget af Enhedslisrtens Faglige Landsudvalg 24. januar 2016