OK 2014 skal bruges aktivt

OK 2014 skal bruges aktivt til at sikre en helt nødvendig omfordeling i det danske samfund.
Profitter, værdistigninger og eksplosiv lønudvikling for ledelsen i Dansk erhvervsliv er resultatet af lønstagnation på det private arbejdsmarked igennem de seneste overenskomstperioder.

Uligheden er dermed vokset.

Det er i lyset heraf at det nyligt indgåede forlig på industriens område skal vurderes.
På den baggrund er det Enhedslistens vurdering, at den aftalte ramme er alt for ringe, at det er risikabelt at aftale en 3års periode, hvor inflationen ikke kan forudses og at forhandlerne har svigtet de lavtestlønnede endnu engang, ligesom kravet om alles ret til en overenskomst ikke er sikret (afskaffelse af 50% -reglen ).

Industri aftalen har tradition for at være retningsgivende for det øvrige arbejdsmarked. Det må den ikke blive med det forlig der nu er indgået.

Enhedslisten opfordre de fagligt aktive til at presse forhandlerne, inden for de øvrige områder, til at prøve at bryde den økonomiske ramme i industriforliget og samtidig holde fast i de rejste krav om stop for social dumpning.

På vegne af Enhedslistens Faglige Landsudvalg

Anders Olesen