Koch-udvalg – de ledige rammes igen!

Læserbrev fra 4 østjyske Metal-formænd:

Allerede midt i januar blev der lækket fra Carsten Koch udvalget, der arbejder med forslag til en ny beskæftigelsespolitik.
Det kom bl.a. frem at udvalget, der består af nøje udvalgte akademikere, ikke mener, at det kan betale sig at efteruddanne faglærte, der bliver arbejdsløse.
Da vi i 1993 "fik lov" at betale Arbejdsmarkedsbidrag, var baggrunden bl.a., at der skulle sikres midler til efteruddannelse. Bidraget betaler vi stadig, men mulighederne for efteruddannelse i perioder med ledighed er gang på gang forringet!

Ligeledes er det lækket, at udvalget anbefaler at:
· Indgangen for de arbejdsløse skal være jobcenteret og ikke a-kasserne.
· At det fremover skal være jobcentrene, der på linje med a-kasserne, skal foretage rådighedsvurderingerne.
· At a-kasserne ikke længere skal gennemføre rådighedssamtaler.
· Samt at rådighedsopgaver helt flyttes fra a-kasserne til jobcentrene.
Lytter og gennemfører et flertal i folketinget Carsten Koch udvalgets forslag, vil det betyde, at de faglige a-kasser, som vi kender dem i dag, afgår ved døden.
I bl.a. Metal henviser vi langt flere til job end fx Jobcentrene, så når arbejdsgiverne foretrækker en fremtid uden faglige a-kasser, må det skyldes ideologiske årsager. Arbejdsgiverne regner helt sikkert med, at fagforeninger uden a-kasser bliver svage med færre medlemmer.
Når kommunerne er lune på at overtage hele opgaven, skyldes det ønsket om at forvalte flere midler og få mere magt.
I Metal vil vi naturligvis gøre politikerne opmærksomme på problematikken og at vejen væk fra de faglige a-kasser er en gal vej!

Med venlig hilsen

Finn Andersen, afdelingsformand Metal Århus
Henrik Leth, afdelingsformand Metal Randers
Palle Langkjær, afdelingsformand Metal Skanderborg-Odder
Lars Ørgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Grenå