OK2013: Hårde forhandlinger i gang

 De offentlige overenskomstforhandlinger er i fuld gang. Rød+Grøn har bedt Enhedslistens faglige sekretær, Rasmus Bredde, fortælle om de vigtigste stridspunkter i forhandlingerne.

Rasmus B.Hvad kræver parterne hver især?
- De offentlige arbejdsgivere, med finansminister Bjarne Corydon i spidsen, har på forhånd krævet, at den automatiske lønreguleringsordning afskaffes. Regeringen forventer desuden at finansiere deres folkeskolereform ved at få lærerne til at undervise mere.
- Øverst på de offentlige ansattes liste står en sikring af reallønnen, altså en sikring af, at deres løn stiger mindst lige så meget som priserne nede i supermarkedet.

Hvad vil det betyde, hvis den automatiske lønregulering afskaffes?
-
Siden 1983 har der været en reguleringsordning på det offentlige område. Den skal sikre, at de offentligt ansattes lønninger følger lønudviklingen i den private sektor, men skal samtidig forhindre, at de offentligt ansatte bliver lønførende. Den reguleringsordning vil finansministeren have afskaffet, og han bakkes op af Kommunernes Landsforening. Hvis de kommer igennem med det krav, vil det med stor sandsynlighed give reallønsfald.
- Samtidig bruger de offentlige arbejdsgivere alle mulige tricks til at miskreditere de offentligt ansatte. Man kan bare se, hvordan de har været efter lærerne i pressen.

De siger, at lærerne forbereder sig for meget og underviser for lidt. Er det rigtigt?
- Den røverhistorie har jeg også hørt. Men hvis man dykker ned i tallene, så viser det sig, at en folkeskolelærer, i gennemsnit, har mulighed for at forberede sig to minutter per elev per lektion. Det synes jeg mildt sagt ikke er for meget. Regeringens håb er at få lærerne til at forberede sig mindre og undervise mere, for så er finansieringen af deres skolereform hjemme.
- Det er dog ikke kun lærernes arbejdstidsaftaler, der er under angreb. Det samme gælder mange af de andre grupper, der forhandler overenskomst i dette forår.

Du tegner et dystert billede, Rasmus?
-
Ja, men det bliver også nogle hårde forhandlinger, og kun hvis de offentlige fagforeninger står sammen, kan de modstå den offensiv, de er udsat for. Hvis det lykkes de offentlige arbejdsgivere at knække lærerne denne gang, vil de jo bare udse sig en anden gruppe næste gang og så tage dem én for én. Så der er god grund til at give dem al den støtte, vi kan.

Læs også:
Folkeskolereform angriber både lærere og elever om folkeskolereformen
Flet næbbet og ret ind! om overenskomstforhandlingerne