Flet næbbet og ret ind!

Kommunernes Landsforenings besked til medarbejderne på den lange bane er Flet næbbet og ret ind!

Af Erik Steppat / Flussi, Fagligt Landsudvalgs sekretariat.

Når vi tænker på overenskomstforhandlinger, tænker vi på løn og ikke mindst lønstigninger. Overenskomstforhandlingerne regulerer imidlertid rigtig mange andre forhold end løn. Overenskomster regulerer blandt andet planlægningen af arbejdstiden, planlægning af ferien, muligheder for kompetenceudvikling, muligheder for seniorordninger og ikke mindst de ansattes muligheder for indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og opgaveløsningen.

Lønnen
Lønstigningerne ved OK 2013 bliver ikke noget at råbe hurra for. Det offentlige område følger via reguleringsordningen lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Eksempelvis blev, der ved OK 2008 aftalt relativt pæne lønstigninger. Så satte krisen ind og de offentligt ansatte måtte aflevere en del af de aftalte lønstigninger igen. Ved OK 2013 er der ca. 2%’s lønstigninger over 2 (måske 3) år i vente. Et lille kig på prisernes udvikling afslører, at den forventede lønstigning ikke kan følge med. Reallønnen vil med andre ord falde. Men Kommunernes Landsforening (KL) vil ikke bare begrænse lønstigningerne. De kommunale arbejdsgivere har fundet et par andre overenskomstområder, der indebærer konfliktstof.

Færre offentligt ansatte skal arbejde mere, videreuddanne sig i fritiden og i øvrigt holde deres mund
Kommunernes Landsforening har i en lille film beskrevet deres landsigtede arbejdsgiverpolitik. KL direktør for Jura og Personaleforhold Sine Sunesen fortæller i filmen at ”KL’s arbejdsgiverpolitik skal understøtte, at kommunerne kan løse opgaverne effektivt, arbejde innovativt, udøve kompetent ledelse og påtage sig et socialt ansvar”.

I korte træk ser KL’s fremtidsværdier således ud:

  • Effektivitet og produktivitet. Udviklingen i produktiviteten i Danmark er sakket bagud. Det gælder derfor for kommunerne som for det øvrige arbejdsmarked, at produktiviteten og effektiviteten skal øges.
  • Lokal handlefrihed. Hvis kommunerne skal kunne håndtere de udfordringer samfundet står overfor, skal kommunalbestyrelserne have størst mulig handlefrihed til at fastlægge rammerne for opgaveløsningen i den enkelte kommune.
  • Plads til ledelse. Kommunerne har som arbejdsgiver ledelsesretten. Ledelsen i kommunerne skal have størst muligt rum til at lede og gennemføre forandringer og omstillinger samt til at prioritere, optimere og effektivisere.
  • Dygtig og engageret arbejdskraft. Kommunerne skal ikke være lønførende, men kommunerne skal kunne rekruttere og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere med kompetencer til at kunne løse de kommunale opgaver.

Paradoksale arbejdsgiver krav
Ved en hurtig oversættelse af KL’s arbejdsgiverstrategi viser det sig at paradokserne står i kø. KL siger, de gerne vil dialogen med medarbejderne. Samtidig vil KL helst være fri for, at medarbejderne har for stor indflydelse på både opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse. Der skal nemlig være plads til, at lederne kan gennemføre omstruktureringer – innovation som KL kalder det – uden unødig brok fra medarbejderne. KL vil have mere for lønkronerne. Det går i praksis blandt andre udover social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger og lærere, der må finde sig i undersøgelser af, hvad de laver, når de ikke er sammen med borgerne. KL vil presse mere arbejde ud af den enkelte offentligt ansatte for stort set samme løn. Ved OK 2013 vil det især være lærernes arbejdstid. Efter- og videreuddannelse skal tilmed foregå i fritiden.

KL vil også begrænse den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. FTF kan berette om, at 40% af de offentligt ansatte ikke tør udtale nødvendig kritik af vilkårene for  opgaveløsningen. Den udvikling bliver forstærket, når KL vil stække medarbejdernes repræsentanter.

Den 6. ferieuge aftales i dag mellem leder og medarbejder. KL vil fra 1. april 2013 lade det være op til lederen om medarbejderen skal holde ferie i den 6. ferieuge eller bare have lønnen udbetalt. KL vil også udsætte seniorrettigheder, med henvisning til mangel på arbejdskraft. Kroppen bliver jo ikke mindre belastet af, at vi fremover er længere på arbejdsmarkedet. KL halter bagefter med dette syn på medarbejderne.

KL spænder ben for en spirende tillidsdagsorden
Kæft, trit og retning er et forældet syn på ledelse i den offentlige sektor. De seneste årtiers New Public Management styring af den offentlige sektor er også på vej ud. Tillid er det nye kodeord. Det handler kort og godt om, at kommunalpolitikerne fastlægger rammerne for opgaverne, mens det overlades til ledere og medarbejdere med deres faglige indsigt at udfylde rammerne. Flere og flere forskere bakker op om tillid som et væsentligt element i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.