Aftale på statens område i overenskomstforhandlingerne

8. februar faldt aftalen om overenskomst på plads for 180.000 statsansatte, heriblandt betjente og gymnasielærere. Aftalen indeholder en lønudvikling på 0,0 procent i 2013 og 1,1 procent i 2014. Hvilket sandsynligvis vil føre til reallønsfald. Samtidig lykkedes det finansminister Bjarne Corydon at få fjernet arbejdstidsreglerne for gymnasielærere, så fordelingen mellem forberedelse- og arbejdstid fremover skal bestemmes lokalt. Det lykkedes dog ikke finansminister Bjarne Corydon at få fjernet reguleringsordningen som han ellers tidligere har udtrykt ønske om. 

Aftalen skal nu til urafstemning blandt fagforbundenes medlemmer. Repræsentantskabet i Gymnasieskolernes Lærerforening har allerede valgt at de vil anbefale medlemmerne at stemme nej.