Udtalelse vedtaget på Enhedslistens faglige konference den 16. september 2012

Arbejdsløsheden – og ikke de arbejdsløse – er problemet

Titusinder af arbejdsløse må i disse tider føle sig voldsomt frustrerede over den virkelighedsfjerne og fordummende debat, som præger medierne for tiden.

For mens de får afslag på afslag på de talløse jobansøgninger, som de er pisket til at sende, lyder der, at de bare skal have endnu mere pisk, for så vil jobbene sprudle frem på jord. Det giver jo ingen mening, når faktum er, at der i foråret rund regnet kun var 5.000 jobs, som blev søgt af 150.000 arbejdsløse if. Ugebrevet A4.

I virkelighedens verden vil tusindvis af arbejdsløse falde ud af dagpengesystemet, hvis ikke der sker en forlængelse af dagpengeperioden inden 1. Januar. Heraf vil et ukendt tal blive tvunget fra hus og hjem, da de også vil være forhindret i at modtage kontanthjælp. Hetzen mod de arbejdsløse har bl.a. det formål at aflede opmærksomheden fra dette faktum.

I samme boldgade finder vi regeringens akutpakke, som vil bruge yderligere 300 mio. på aktivering, der ikke virker, og som primært vil gå til konsulenter, samtaler og endnu mere jagten med de arbejdsløse. Men ikke en gang vil bruge sølle 700 mio., som det koster at forlænge dagpengeperioden i et år f.eks.
Det står i stærk kontrast til, at de samlede udgifter til aktiveringen er på 12 – 14 mia.

Enhedslisten støtter fagbevægelsens krav om at, ingen kan miste retten til dagpenge.

Det er et krav, som samler fagbevægelsen, og som der var opbakning til på de 2 faglige konferencer i juni i Horsens og København. Men det er også et krav, som samler både de arbejdsløse og de, som er i arbejde, da øget løntrykkeri er den egentlige motivation til dagpengeforringelserne.

Derfor bør dette krav stå helt centralt på både den faglige konference den 28. September og i mobiliseringen op til demonstrationen den 2. Oktober ved folketingets åbning. Og kan dette samlede krav skabe den nødvendige mobilisering, kan det være en afgørende løftestang til, at vi også kan opbygge styrken til at presse på for en ny politik på mange andre områder som jobskabelse, en styrket velfærd og grønnere klimapolitik.

Dette er umuligt uden en bevægelse, der bygger på solidaritet. Og det stærkeste udgangspunkt for al solidaritet, er solidariteten mellem arbejdsløse og dem med arbejde. Og mere generelt, at de stærke grupper i arbejderklassen tager hånd om dem, som er mere udsatte og svage.

Udtalelse vedtaget på Enhedslistens faglige konference den 16. September 2012.