Vejlegården: En kamp for anstændige løn- og arbejdsvilkår

Konflikten mellem 3F og Vejlegården bliver af borgerlige politikere beskrevet som en frihedskamp. Men i virkeligheden handler den om det samme som alle andre faglige kampe: Nemlig sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Hvordan startede konflikten?
Konflikten startede, da forpagteren af Vejlegården, Amin Skov, i 2011 valgte at opsige overenskomsten med 3F og indgå en discountoverenskomst med Kristelig fagbevægelse (Krifa). Overenskomsten med Krifa betød væsentlige forringelser for de ansatte. Blandt andet blev tjenernes mindsteløn sat ned med 20 procent og normalarbejdstiden blev sat op til 45 timer om ugen. 3F valgte på den baggrund at udsende et konflikt varsel. Hovedkonflikten startet den 19. Marts 2012, hvorefter der er igangsat sympatikonflikter, bl.a. fra HK.
Den nye overenskomst betød også, at tre 3F-medlemmer enten blev fyret eller tvunget til at sige deres job op. 3F behandler i øjeblikket disse sager.
Det var baggrunden for, at 3F valgte at starte blokade af Vejlegården.

Ikke meget frihedskamp i løndumping
På det seneste har flere borgerlige politikere blandet sig i debatten på Amin Skovs side. De vil forbyde et eller flere kollektive kampskridt, og de fremstiller konflikten som "en frihedskamp", hvor en stakkels restauratør ikke frit kan vælge, hvilken fagforening, han laver aftale med. Havde Amin Skov ejet et polsk tømrerfirma og sat de ansattes mindsteløn ned med 20 procent og normalarbejdstiden op til 45 timer om ugen, så havde man brugt begreber som social dumping, ulige konkurrencevilkår mv. i stedet for frihedskamp.
Så uanset hvad de borgerlige fagforeningsmodstandere forsøger at kalde det, så handler konflikten om at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår i restaurationsbranchen.

Dystre konsekvenser, hvis konflikten tabes
Konsekvensen, hvis Vejlegården får held til at slippe for en rigtig overenskomst, bliver at arbejdsgiver efter arbejdsgiver med hjælp fra Krifa kan skifte til discountoverenskomster og dermed presse lønninger og arbejdsvilkår – ikke bare for de ansatte på Vejlegården, men for alle.

Det er 3Fs opgave at beskytte deres medlemmers ansættelses vilkår, og det er vores opgave som faglige medlemmer af Enhedslisten at bakke op om denne blokade og være med til at skabe forståelse for den.

Se en kort beskrivelse af forløbet samt en oversigt over de to overenskomster forneden.

Med venlig
Fagligt Landsudvalg
Peter Raben (HK), Ole Donbæk (3F), Jette Gotlieb (3F), Rasmus Bredde (HK), Bent Moos (3F), Hans Christian Nielsen (3F), Bjarke Friborg (Djøf), Camilla Gregersen (DM), Torben Conrad (Djøf) 

BilagStørrelse
3FU-vejlegaard Infoark.pdf3.67 MB
3F vs Krifa.docx108.12 kB