Industriensforlig blev en gratis omgang for arbejdsgiverne

Ekstremt lave lønstigninger, øget pres på 37 timers ugen og egenbetalt seniorordning overskygger de få positive initiativer som industriens forlig også indeholder. Derfor anbefaler Fagligt Landsudvalg, at de berørte medlemmer stemmer nej, hvis det hele ender med et samlet mæglingsforslag.

Med det nyforhandlede forlig står det klart, at der for de kommende to år vil ske et markant reallønsfald, som i høj grad vil påvirke købekraften for de lavestlønnede.
Samtidig øger forliget den nuværende mulighed for at indgå lokale aftaler om at arbejde op til 48 timer i snit til almindelig timeløn. Forliget skal gøre det mere tillokkende at indgå sådanne aftaler ved at få udbetalt sine feriepenge og pension, som er optjent fra timerne ud over 37, som erstatning for det manglende overtidstillæg.
Yderligere har HK indgået aftale om mulighed for jobløn, hvori der ikke gives særkilt overtidsbetaling.

Seniorordning uden reelt indhold
Den nye senioraftale, som skulle have været et modsvar til forringelserne på efterlønnen og forøgelsen af pensionsalderen, er en ommer, mener Fagligt Landsudvalg.
Det nye forlig giver nemlig kun mulighed for at gå ned i tid, hvis arbejdsgiveren godkender det - og uden at det koster sidstnævnte en krone. Medarbejderen får så selv mulighed for at dække noget af løntabet ved at få udbetalt pensionsopsparinger og feriefridage.

Ingen afskaffelse af 50 procent-reglen
Det lykkes heller ikke i denne omgang at få afskaffet 50 procent-reglen, som ellers var HK Privats ultimative krav.
HK Privat kommer dog med et foreløbigt nølende ja, fordi de har opnået forbedringer på andre områder, herunder udvidelse af overenskomstens faglige område.

De få lyspunkter
Som noget positivt i forliget er det endelig er lykkes de unge indenfor 3F og Dansk Metal at sikre lærlingene en lønstigning, som svarer til den samme kronestigning som for normalansatte.
Samtidig giver forliget øget fleksibilitet i forhold til fastlæggelse af forældreorloven, samt en hævelse af pensionsbidraget til moren under barselorloven.

Et slag er tabt, men intet afgjort
Industriforliget blev et nederlag. De historisk lave lønstigninger blev ikke som forventet opvejet af markante fremskridt i forhold til efteruddannelse , seniorordninger og tryghed.
Industriforliget falder dog bort, hvis der ikke kommer et mæglingsforslag. Mæglingsforslaget bliver kun realitet, hvis der opnås forlig på transportområdet, hvor kampen står mellem DI og 3F-transport. Her vil 3F forsøge at opnå et langt bedre resultat i forhold til løn, efteruddannelse, seniorordning og løndumping.

Læs mere
Vil du vide mere om industriens forlig og følge de andre forlig. Så kig under OK 2012