Støt de konfliktramte Prosa-medlemmer hos CSC

Efter at Prosa har udvidet konflikten på CSC er ca. 500 IT-arbejdere ude i en arbejdskamp, der har principiel betydning for kampen mod ”amerikanske” tilstande på det danske arbejdsmarked.


Konflikten skyldes, at CSCs ledelse i over 2 år har forhandlet på skrømt om fornyelse af overenskomsten med Prosa for så i februar måned at lockoute over 100 af fagforeningens medlemmer. CSC er en amerikansk ejet multinational koncern, der er kendt for sin fagforeningsfjendskhed og målsætningen er åbenlyst at smadre Prosaklubben på virksomheden i Danmark.

Forligsmanden har sendt et mæglingsforslag til urafstemning blandt Prosas medlemmer hos CSC. Afstemningen afsluttes søndag d. 12. juni, men konflikten løber under afstemningen – og fortsætter, hvis der stemmes nej til mæglingsforslaget.

Hvis der stemmes nej vil CSC forsøge at løse sig fra overenskomsten med Prosa og i stedet indgå overenskomst med HK – modelleret over den overenskomst, som HK har med Danske Erhverv. HK har tilkendegivet, at forbundet er villige til at skrive under. HK-overenskomsten er ringere end Prosas overenskomst og mæglingsskitsen. Arbejdsretten afgør den 16. juni om CSC kan frigøre sig fra Prosa-overenskomsten, men det kan koncernen utvivlsomt.

Vurderingen er, at en sådan frigørelse ikke gør en fortsat strejke overenskomststridig.

Konflikten koster Prosa godt 25 mio. kr. om måneden. Da konflikten er overenskomstmæssig er der intet til hinder for, at den øvrige fagbevægelse støtter Prosa og CSCarbejderne økonomisk, men som bekendt går tingene ofte noget trægt i toppen af det faglige system. Derfor vil det være oplagt, at Enhedslistens afdelinger går aktivt ind i støttearbejdet.

Vis jeres støtte til CSC-arbejderne ved:

  • At danne lokale støttekomiteer, der kan samle penge ind på ”torvet”, afholde støttemøder med inviterede CSC folk, sælge støtte postkort, rette henvendelse til lokale fagforeninger, skrive læserbreve, afholde støttefester og lignende (Se i øvrigt kontonr. og meget mere på Prosa.dk). Forneden på denne side kan du downloade et forslag til vedtægter for en støtte komite, de er nødvendige for at oprette en foreningskonto i en bank.
  • At opfordre medlemmerne til at tage CSC-konflikten op i deres fagforeninger.

En lang række af disse aktiviteter kan også gennemføres uden, at der formelt er dannet støttekomiteer. Den store fordel ved støttekomiteer er imidlertid, at de har mulighed for at samle bredere.

Kontakt:
Enhedslistens Forretningsudvalg: Line Barfod 3337 5001 [email protected]
Fagligt Landsudvalg: Karsten Ditlevsen 3337 5077 [email protected]

Udtalelse fra Fagligt landsudvalg: Opbakning til CSC ansatte

Udtalelse fra årsmødet her: Kollektive aftaler under pres
 

BilagStørrelse
Standardvedtægter_for_en_strejkestøttekomite_for_CSCarbejderne.doc24 kB