Udtalelse: Opbakning til CSC-ansatte

UDTALELSE. Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til solidarisk opbakning til de lockoutede CSC-ansatte og deres fagforening Prosa.

CSC er Danmarks næststørste leverandør af IT-løsninger med en omsætning på 3,6 mia. kr.. Blandt kunderne er politiet, SKAT, CPR-registret og mange andre offentlige instanser samt private firmaer som SAS og TDC. CSC, der er en del af en amerikansk baseret multinational koncern, var sidste år i mediernes søgelys på grund af omfattende underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. Den sag er indbragt for domstolene.

I to år har CSC forhalet forhandlingerne om fornyelse af lokaloverenskomsten for 700 medlemmer af Prosa. Firmaets krav har bl.a. været:

  • Væk med tryghedsaftalen, der sikrer længere opsigelsesvarsel og mulighed for opkvalificering
  • Bortfald af lønskala og automatisk lønregulering - indførelse af individuel lønfastsættelse
  • Indførelse af funktionsløn med arbejde i op til 45 timer i gennemsnit over 8 uger uden kompensation
  • Lønreduktion med 10 %
  • Øget effektiv arbejdstid - afspejlet i krav til forringelser omkring frokostpause, seniorordning, fridage, kompensationer mv.
  • Hertil en række krav som skal svække fagforeningens mulighed for kontrol med, at overenskomsten overholdes.

Prosa har beregnet CSCs krav til at udgøre en reallønsnedgang på i alt 30 %.

På trods af Prosas accept af en mindre reallønsnedgang har CSC lockoutet 120 af Prosas medlemmer, og de truer med massiv outsourcing af arbejdspladser. Prosa har varslet strejke for yderligere 40 IT-arbejdere og opsagt en fredaftale, så strejken kan udvides 1. juni.

I mange år har det været normen, at multinationale har indgået overenskomster, når de etablerede sig på det danske arbejdsmarked – også selv om de har været kendt som notorisk fagforeningsfjendske i deres hjemlande. Det er det mønster, CSC vil have brudt. Koncernen sigter benhårdt efter at afvikle en god overenskomst og smadre fagforeningens styrkeposition. Det er heri konfliktens principielle betydning ligger. En sejr for CSC vil åbne vejen for tilsvarende angreb på de faglige organisationer i andre multinationale koncerner i Danmark.

Derfor er det afgørende at LO, FTF og AC støtter Prosa i kampen mod konfliktramt arbejde, som CSC har indgået aftale om med andre IT-virksomheder, bl.a. Miracle. Fagbevægelsen må forberede sig på sympatikonflikter.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til, at der udarbejdes støttereklæringer i fagforeninger og fra arbejdspladsklubber og til aktiv deltagelse i det strejkestøttearbejde, som Prosa organiserer.

5. marts.2011 Enhedeslistens Faglige Landsudvalg