Stem nej til fornyelsen af de offentlige overenskomster

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til, at der stemmes nej til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.
 


Et fald i reallønnen, og ingen indrømmelser til det højt prioriterede krav om øget tryghed - det er det nøgne resultat af forhandlingerne på det offentlige område.

Det er et historisk dårligt resultat.

Mange lavtlønnede offentligt ansatte vil blive ramt hårdt økonomisk af udhulingen af reallønnen.

I en tid med borgerlig nedskæringspolitik vil alle offentligt ansatte mærke konsekvenserne af den manglende tryghed i ansættelsen.

For at føje spot til skade, har forhandlerne helt opgivet at kæmpe for den ligeløn, der stod så højt på dagsordenen i 2008.

Resultatet står i skærende kontrast til de voldsomme lønstigninger der er givet til direktører og andre topembedsmænd i den offentlige sektor.

Enhedslistens faglige landsudvalg anbefaler derfor, at der stemmes nej, og opfordrer til at man på arbejdspladser og i fagforeninger begynder at forberede en konflikt for følgende krav:

  • Sikring af reallønnen
  • Tryghed i ansættelsen
  • Fremskridt for ligelønnen


Vi får at vide, at det ikke nytter at kæmpe. Men en ting er sikkert: Hvis dette resultat går igennem, så er det endnu engang lykkedes for Regeringen og Dansk Folkeparti at få arbejderklassen til at betale for skattelettelserne til de rige.

Det vil samtidig være en fjer i hatten på det borgerlige flertal, der nok skal vide at udnytte sejren til nye angreb på velfærd og faglige rettigheder.

De må stoppes nu!
 

Enhedslistens faglige landsudvalg 6. marts 2011