Landsdækkende OK-konference 1. marts

Den 1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked. En række fagforeninger samlet i OK-2010 Initiativet indkalder derfor til landsdækkende tillidsmandskonference samme dag. Konferencen skal bruges til at diskutere kravene til en overenskomst, og hvilke initiativer der kan tages for at skabe mobilisering bag kravene.

OK2010-initiativet vil på konferencen komme med oplæg om, hvad der bør gøres for at sikre en overenskomst, der opfylder fagbevægelsens centrale krav.

Alle fagforeninger inviteres til at medvirke som indkaldere til konferencen og til at sende repræsentanter til den. Enhedslisten opfordrer også stærkt tillidsrepræsentanter til at deltage, så arbejdspladserne er bredt repræsenteret på konferencen.

Læs mere om og tilmeld dig til konferencen på OK2010 Initiativets hjemmeside: http://www.ok-2010.dk/index.php/ok/index.