Fagbevægelsen til kamp for velfærd til alle

Fagbevægelsen har en vigtig politisk rolle at spille og skal mobilisere til kamp for en ny regering og øget velfærd, lyder opfordringen fra faglige ledere fra de tre arbejderpartier

Der var hug til både fagbevægelsen og de politiske partier, da Enhedslistens faglige konference d. 6. februar havde inviteret gæster ude fra til at lægge op til debat om fagbevægelsens rolle i kampen for en ny regering.

De første hug kom fra Peter Kay Mortensen, der er formand for LO Storkøbenhavn og socialdemokrat. Han kritiserede fagbevægelsen for at have svært ved at handle samlet - hovedet og benene mobiliserer ikke i fællesskab. Mange fagforeninger tager ikke ansvar for at mobilisere på de beslutninger, som de har været med til at tage og gør alt for lidt ud af at sætte debatter i gang på arbejdspladserne.

Aftaler med politikerne

LO Storbyerne har taget initiativ til en kampagne for velfærd for alle med det formål at få en ny regering og en ny politik, der gør op med skattelettelser til fordel for mere velfærd. Som led heri blev der i København og flere andre byer indgået aftaler mellem fagbevægelsen og arbejderpartierne i forbindelse med kommunalvalget, hvilket LOs øverste ledelse ikke brød sig meget om.

Velfærdskampagnen er drøftet med både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten såvel som FTF og LO, men den blev til ærgrelse for Peter Kay Mortensen mødt med en del skepsis fra flere forbund, da den blev drøftet i LO. Han håber dog, at både LO og FTF nu tager sig sammen, da et folketingsvalg kan komme meget snart!

Samling på midten

De næste hug kom fra Anders Laubjerg, der er faglig sekretær i Metal København og medlem af SF. Han pegede på, at næsten alle partierne har samlet sig i den politiske midte og ikke længere går efter samfundsforandring. Kun de radikale og Enhedslisten står uden for samlingn om midten. Derfor er det behov for, at fagbevægelsen optræder politisk og erkender, at den har en selvstændig politisk og ideologisk rolle at spille.

Anders Laubjerg fandt det derfor godt, at LO Storkøbenhavn ved kommunalvalget stillede krav til de politiske partier, hvilket også bør gøres ved det kommende folketingsvalg. En vigtig politisk sag bliver at fastholde, at der fortsat skal være industri i Danmark og Europa.

I stedet for at udflage og afvikle al industri skal der udvikles nye former for produktion som modspil til globaliseringen. Det kræver dog, at fagbevægelsen og arbejderpartierne bruger EU som politisk kampplads. Der skal igangsættes et europæisk industriprojekt, hvor den sociale kapital styrkes.

Borgerlige medlemmer

Den sidste indleder var Finn Sørensen, der er næstformand i 3F Industri og medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse. Han var enig i, at fagbevægelsen skal erkende og udvikle sin rolle som politisk aktør, men ikke være partipolitisk.

Det må ikke glemmes, at en del af fagbevægelsens medlemmer stemmer borgerligt. For at fastholde enhedsfagbevægelsen er det nødvendigt sikre en demokratisk debat blandt medlemmerne, så der sikres opbakning til, at fagbevægelsen stiller politiske krav - til en hver siddende regering.

Finn Sørensen fandt det også ærgerligt, at ledelsen i LO er så afvisende over for at stille krav til de politiske partier og hellere overlader det til partierne selv at formulere politikken. Efter hans mening må det indgå i fagbevægelsens krav til en ny regering, at der gøres op med skattestoppet og sikres penge til både højere dagpenge og flere offentligt ansatte. Og så håbede han, at der med et socialdemokratisk flertal i Kommunernes Landsforening var basis for et kommunalt oprør.

Enhedslisten og de radikale

I den efterfølgende debat blev det påpeget, at tidligere socialdemokratiske regeringer selv havde iværksat privatiseringer, men at socialdemokraterne forhåbentlig i mellemtiden var blevet klogere. Flere understregede, at Enhedslisten er nødvendig for at få et andet flertal i folketinget og en ny regering, og at de radikale med deres meget liberalistiske holdninger på socialområdet kunne blive et problem. Det kunne måske derfor være en god ide, hvis Enhedslisten inviterede sig selv til kaffe med de radikale for at fortælle om, hvordan virkeligheden på dagpenge egentlig ser ud.

Anders Laubjerg mente, at de radikale snart har udspillet deres politiske rolle, og at mange i SF satser på, at et alternativ skal baseres alene på Socialdemokratiet og SF. Han opfattede dog selv Enhedslisten som vigtig, og Peter Kay Mortensen kunne melde, at toppen i Socialdemokratiet regner Enhedslisten med som en del af et nyt flertal. Selv fandt han de radikale problematiske og var bekymret for, at de ville få for stor indflydelse på et regeringsgrundlag.    

Inspiration fra Norge

Alle tre indledere slog til lyd for at lære af erfaringerne fra Norge, hvor fagbevægelsen gennem en bred kampagne stillede spørgsmål til de politiske partier og på den måde fik sat fokus på en række krav til velfærd og dermed skabt en andet flertal. Den norske model kan være inspiration, men dog ikke på alle måder bruges i Danmark, blev det også påpeget. 

Det vigtigste er dog at få skabt samling og aktivitet i hele fagbevægelsen om en velfærdskampagne, hvor både fagbevægelsens ledelse bakker op og de enkelte fagforeninger ikke bare tilslutter sig, men også mobiliserer til "Velfærd for alle".