Oprettelse af faglige netværk er godt igang

Tre faglige netværk er nu dannet som udmøntning af Enhedslistens beslutning om dobbeltorganisering.

På årsmødet i maj blev det besluttet, at der skal oprettes en række faglige netværk inden for forskellige brancher og sektorer med henblik på at styrke Enhedslistens faglige arbejde. For at sætte gang i etableringen af netværk er alle Enhedslistens medlemmer blevet bedt om at oplyse om deres erhverv og faglige tilknytning. 

Over 2.000 medlemmer har meldt tilbage, er blevet registeret og fordelt på en snes faglige netværk. De fleste af netværkerne findes endnu kun på papir, men tre netværk er allerede blevet til virkelighed, har mødtes og sat aktiviteter i gang.

En gruppe SoSu'er har lavet en løbeseddel om ældrepolitik og deres arbejdsvilkår. Det pædagogiske netværk har lavet en løbeseddel om Enhedslistens deltagelse i budgetforliget i Københavns Kommune og en beslutning om besparelser, som Enhedslistens ikke indgår i. HK-netværket har lavet en folder om OK 2010 og forberedt en række forslag til HK-kongressen i november.

Andre netværk vil blive forsøgt skubbet i gang i den kommende tid ved hjælp af de kontaktpersoner, der allerede er fundet eller kontaktpersoner, der findes. Der vil fra sekretariatet i Studiestræde blive givet en hjælpende hånd med til at indkalde til det første møde i et netværk, men ellers er det i høj grad også op til partimedlemmerne inden for et område selv at tage affære.
Det Faglige Landsudvalg (FLU) vil følge og understøtte etableringen af netværk.

Meningen med de faglige netværk er, at Enhedslistens medlemmer kan medvirke til at være inspiratorer for kolleger og faglige kammerater i de daglige store som små spørgsmål. Netværkene skal samtidigt være formidlere og udførere af Enhedslistens politik - ikke kun i forhold til faglige spørgsmål, men også på mange andre emner. De enkelte netværk skal tage udgangspunkt i de spørgsmål, som de finder vigtigst inden for deres område, men skal også hente inspiration hos hinanden.

På den faglige hjemmeside findes en oversigt over de eksisterende og påtænkte netværk med kontaktpersoner.