Fuld opbakning til strejkende skraldemænd

Bak op om de strejkende skraldemænd fra HCS. Så klart er budskabet fra Enhedslistens faglige konference, der lørdag d. 30. oktober havde besøg af tre repræsentaner for de aktionerende skraldemænd. De fortalte om baggrunden for konflikten, der handler om et årelangt dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Skraldemændende har for eksempel ikke fået udleveret åndedrætsværn og vandtætte dragter, når de skulle vaske skraldebilerne. Og dem, der blev betragtet som de dårligste medarbejder, blev hængt ud i virksomhedens nyhedsbrev. Virksomheden har været meget afvisende over for at diskutere disse problemer og har også ved den fagretslige behandling af konflikten været afvisende over for at finde en løsning. Skraldemændene og deres forbund 3F har forgæves forsøgt at nå frem til en løsning.

Arbejdsgiveren har ikke blot smidt de 50 skraldemænd på gaden, men også sørget for at de er blevet blacklistet. Oven i købet har HCS sendt hver enkelt skraldemand et brev med trusler om at blive sagsøgt og gjort personligt ansvarlig for de økonomiske tab, som virksomheden lider som følge af konflikten.

Enhedslisten bakker op om skraldemændene og vil politisk arbejde for en løsning, hvor kommunerne selv tager skraldet i stedet for at udlicitere opgaven, som det er sket i de berørte kommuner og også vil ske i København, mens Frederiksberg Kommune derimod har besluttet at indlicitere dagrenovationen.

Udover at arbejde for en politisk løsning på skraldekonflikten vil Enhedslisten også satse på kontant støtte til skraldemændene. Gennem etablering af strejkestøttekomitéer skal der indsamles penge til de stejkende, og når aktivister alligevel er på gaden i forbindelse med kommunalvalget, skal der også både informeres om konflikten og samles penge ind. Deltagerne på den faglige konference lagde selv for og lod en gryde gå rundt i forsamlingen, hvilket gav knap 2.000 kr til skraldemændene.

Økonomisk støtte til skraldemændene fra HCS kan indebetales på giro 5326 0520169 i Arbejdernes Landsbank.

Information om konflikten kan findes på hjemmesiden
http://www.skraldeprinsesserne.dk/ og på Facebook.