Enhedslisten bakker op om skraldefolk

SkraldelogoEnhedslistens hovedbestyrelse vedtog i weekenden, at sende 2000 kr. i støtte til de fyrede renovationsarbejdere fra HCS.

Hovedbestyrelsen vedtog samtidig følgende udtalelse:
HCS-konflikten er et godt eksempel på at den daglige renovation er alt for vigtig til at overlade til et privat firma, som ikke kan finde ud af at behandle sine medarbejdere ordentligt. Skraldemændene hos HCS på den Københavnske Vestegn har som alle andre ret til sikkerhed på arbejdspladsen, ordentligt arbejdsmiljø og en fair behandling.

Desværre er renovationsbranchen blevet offer for EU's udbudsdirektiv og privatiseringsivrige kommuner. Dermed er skraldemændene blevet kastet i armene på grådige arbejdsgivere, der sætter profit over sikkerhed.
Skraldemændene strejker nemlig ikke for højere løn, men for noget så basalt som retten til at udføre deres arbejde under anstændige vilkår. De strejkende har vist stort sammenhold og trodset virksomhedens chikane mod deres talsmand. Deres kamp fortjener bred opbakning.
Konflikten er selvfølgelig ikke rar for borgerne i de berørte kommuner, men det ville være endnu værre hvis renovationsbranchen udelukkende blev overladt til snæversynede firmaer, der ikke tænker på sikkerhed, arbejdsmiljø og respekt. Kommunerne kunne i stedet vælge at beholde renovationen, som det er tilfældet i Frederiksberg kommune.

Støt skraldefolkene
Enhedslisten mener at renovationen skal tilbage på offentlige hænder, så vi i fællesskab kan sikre ordentlige arbejdsvilkår og god service for borgerne.
Enhedslisten giver derfor 2000 kr. til den indsamling, der kører til støtte for de fyrede HCS-arbejdere, som lige nu står uden understøttelse.
Enhedslisten opfordrer andre gode kræfter til at gøre det samme på konto 5326 0520169 i Arbejdernes Landsbank.

Enhedslistens Hovedbestyrelse okrober 2009

Besøg Skraldemændenes hjemmeside