Travlt efterår for fagligt aktive

De kommende måneder bliver en travl tid for Enhedslistens fagligt aktive med mange aktiviteter både udadtil og indadtil. De kommende aktiviteter blev drøftet, da Fagligt Landsudvalg (FLU) mødtes lørdag d. 8. august.

En af de centrale aktiviteter er de forestående overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked - OK2010. Den økonomiske krise og den stigende arbejdsløshed giver fagbevægelsen et vanskeligt udgangspunkt, samtidigt med at Dansk Industri hårdt styrer arbejdsgiversiden som den helt dominerende organisation. Det skal dog ikke afholde fagbevægelsen fra at fastholde krav om lønforbedringer og ikke mindst sætte ligeløn og lav løn - to sider af samme sag - i centrum. Sikring af en markant hævelse af lønnen for de lavt lønnede, der i høj grad er kvinder, er vigtigt i ligestillingsøjemed.

For at varme op til OK2010 har en række fagforeninger indkaldt til landsdækkende konference lørdag d. 29. august i København, og FLU opfordrer alle EL-medlemmer med tillidsposter til at deltage.

Op til Folketingets åbning i oktober satser en række fagforeninger og LO-storbyerne på at lave en markering. De politiske partier, herunder EL, er inddraget i forberedelserne, hvor forankring i de lokale fagforeninger er en forudsætning for en vellykket markering. EL forbereder også sin egen kampagne med hovedvægten på krav om forhøjelse af dagpengene og modstand mod yderligere stramninger af dagpengereglerne.

På de indre linjer drejer efterårets aktiviteter sig ikke mindst om at udmønte årsmødets beslutning om dobbeltorganisering. Enkelte faglige netværk er allerede dannet eller under etablering, og opbygningen af faglige netværk bliver også ét af emnerne på efterårets faglige konference d. 31. oktober-1. november i København, hvor OK2010 og psykisk arbejdsmiljø bliver nogle af de andre emner. Den såkaldte "organiser-model", som flere fagforeninger har taget i anvendelse, bliver der ikke plads til på den faglige konferences tætpakkede program, men FLU vil lave et særskilt møde eller seminar om dette emne.

Ligeløn kommer til at indgå i den faglige koncerences diskussion af OK2010, men bliver også taget op på et fælles møde mellem FLU og EL's kvindeudvalg d. 28. september.

Til at binde de mange aktiviteter sammen vil den nye faglige hjemmeside få en vigtig funktion som informationskanal. Hjemmesiden er stadig under opbygning, og en række tekster er ved at blive lagt på hjemmesiden, som allerede nu kan besøges i en test-version.