Velfærden kan ikke klare flere nedskæringer

Kommunernes økonomi er ødelagt af massive besparelser i de sidste mange år. Samlet er der sparet milliarder af kroner gennem stadig dårligere økonomiaftaler, underforbrug og effektiviseringer.

Besparelserne har kostet 30.000 offentligt ansatte, og det har ramt børn, unge og gamle rigtig hårdt Der er langt flere børn pr. lærer og pædagog. Mange ældre får ikke længere besøg af hjemmeplejen. De offentligt ansatte lider under dårligt arbejdsmiljø og stress, fordi de med færre hænder skalløse stadig flere opgaver.

Stilladsarbejdernes Landsklub udtaler følgende:

Kampen mod social dumping fortsætter Nej til fondsløsninger Ja til kædeansvar Regeringen har fremlagt et forslag om en fond, som skal sikre de udenlandske arbejdere, som måtte blive snydt, når de er udstationeret i Danmark.

Fonden skal drives af indbetalinger fra alle danske og udenlandske arbejdsgivere og det er kun udenlandske arbejdere, som er omfattet af en overenskomst, som vil kunne få erstatning, hvis de bliver snydt. 

HK Service: God integration hjælpes ikke på vej af indslusningsløn

Udtalelse fra HK Service generalforsamling 2. marts 2016

De tusinder af mennesker, som er på flugt fra krig og forfølgelse, skal vi i Danmark også tage medansvar for.
De skal bydes velkommen og de skal føle sig trygge. Vi skal møde dem som mennesker, ikke som hverken
uønskede eller billig arbejdskraft. Når det er sagt, så er HK Service enige i, at integration i fællesskabet er
vigtigt, og her spiller arbejdspladsen en afgørende rolle.

EL: Trepartsaftale pivåben for misbrug

EL er rystet over LO´s aftale med DA om integrationselever. Den er pivåben for misbrug og løndumping, og der er ikke noget reelt uddannelsesperspektiv for flygtningene, mener partiet.

Læs Enhedslisten notat om aftalen

EL er rystet over LO´s aftale med DA om integrationselever.

Den er pivåben for misbrug og løndumping, og der er ikke noget reelt uddannelsesperspektiv for flygtningene, mener partiet.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen

»Hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene
på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå. De spiller nøglerollen
i integrationen. Derfor skal lønmodtagerne have de fornødne garantier for at det
ikke fører til fortrængning af ordinære job, pres på lønningerne og at de mange
arbejdsløse vi har i forvejen bliver skubbet bag i køen.

Velfærdsalliancen rykker - vil I med?

Det brede velfærdsinitiativ har sat gang i et massivt pres på KL.

Der bliver demonstreret i København 9. marts og foran KL Tomødet 10. marts.

Skriv under på velfærdsalliancens appel:

"Tryghed eller besparelser