Kun 14 procent støtter omprioriteringsbidraget

Ny måling fra FTF

Af Mette Løvgren, Journalist , FTF

Regeringen har kun opbakning fra en beskeden del af lønmodtagerne til sin plan om at fjerne i alt 7,4 mia. kr. af kommunernes budgetter gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det viser nye tal fra Epinion. Heller ikke i Folketinget er der flertal for indgrebet.

Andel (procent) af lønmodtagerne fordelt på holdninger til omprioriteringsbidraget
Meget positiv (2), positiv (12), hverken pos eller neg (26), negativ (29), meget negativ (24), ved ikke (7)

Faglige Enhedslistefolk mobiliserer til 12. maj og kræver resultater af trepart

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landsudvalg, 16. april 2016

Uber er pirattaxi-kørsel

Af Henning Hyllested, Transportordfører, Enhedslisten

Uber er pirattaxi-kørsel, slet og ret. Hvis Uber vil køre taxa i Danmark, må det ske på de betingelser, som gælder alle andre taxa-selskaber.

Trepartsforhandlinger: Nu skal lønmodtagerne se resultater

Trepartsforhandlingerne genoptages fredag d. 15. april. Fire medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe, alle med mange års faglig aktivitet og faglige tillidshverv i bagagen, kommer her med deres bud på, hvad der bør komme ud af forhandlingerne. Forfatterne er: Finn Sørensen (Arbejdsmarkedsordfører), Jakob Sølvhøj (Uddannelsesordfører), Christian Juhl (Arbejdsmiljøordfører) og Henning Hyllested (Social dumping ordfører).

3F Silkeborg: Vi har brug for et kommunalt oprør!

Den meget smalle Venstreregering vedtog sammen med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti med finansloven at videreføre det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1% af de kommunale budgetter frem til 2019. Det betyder, at kommunerne sammenlagt mister 2.4 mia. kr. om året.

Silkeborg Kommune skal årligt aflevere 35 mio. kr. til regeringen. Måske kommer nogle af dem tilbage, men regeringen bestemmer, hvad pengene skal bruges til.
Det er 35 mio. kr. oveni den 1% besparelse, som byrådsflertallet i Silkeborg allerede har besluttet. Det kommer til at gøre ondt!

Gennemgang af lovforslag til ændring af dagpengesystemet

I april 2016 fremsætter regeringen et omfattende lovforslag til ændring af dagpengesystemet. Det sker på baggrund af den aftale, der i efteråret 2015 blev indgået mellem Venstre, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Aftalen forhindrer ikke, at tusinder også fremover vil miste deres dagpengeret, oven i de 70.000 der allerede er faldet ud. Aftalen rummede også nye problemer både for de ledige og for a-kasserne.