Fagbevægelsen og fyringerne

Skal fagbevægelsen give køb på lønnen for at bevare arbejdspladser? Svaret fra Enhedslistens faglige konference er et klart nej. I stedet skal arbejdet fordeles bedre. Men det bliver en sej kamp frem mod de næste overenskomstforhandlinger

Bevar lukkeloven

Regeringen vil afskaffe lukkeloven, så butiksejerne helt frit selv kan bestemme, hvornår de vil holde åbent. Argumentet er, at så kan vi hver især købe ind, når det passer os bedst. Og er det egentlig ikke også meget rimeligt? Er det ikke kun de mest konservative små butiksdrivende og Indre Mission, der vil bevare lukkeloven af hensyn til at komme helligdagen i hu? Skal vi ikke i Enhedslisten være lidt moderne og købe ideen om at give åbningstiderne helt frie uden snærende bånd?