Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik 2017

TRYGHED – RESPEKT – RETTIGHEDER

GIV DE ARBEJDSLØSE TROEN OG HÅBET TILBAGE - læs Enhedslistens input til en ny arbejdsløshedspolitik

Det er hårdt at være arbejdsløs, og i løbet af de sidste 15-20 år er det blevet stadig hårdere.

Derfor er der brug for en ny arbejdsløshedspolitik, der ikke bygger på tvang, kontrol og sanktioner, men i stedet giver de arbejdsløse tryghed, respekt og rettigheder på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Forslag til forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Som led i beskæftigelsesreformen af 2015 besluttede forligspartierne, at beskæftigelseslovgivningen skulle forenkles. Beskæftigelsesministeren har derfor bedt parterne og andre om at komme med forslag til, hvor der kan forenkles i beskæftigelsesindsatsen.

I dette papir kan I se, hvordan Enhedslistens arbejdsgruppe om beskæftigelsesindsatsen ser muligheder for forenkling.

Faglig Landskonference 7. – 8. oktober 2017 i København

Enhedslistens faglige medlemmer har gang i velfærdskampen. Vi var med til at påvirke OK17, og vi skal være med til at skabe optimisme om OK18. Lars Løkkes 2025-plan og højere pensionsalder skal bekæmpes. Den 21. november er der Kommunal og Regionsrådsvalg, Enhedslisten sætter fokus på velfærden for borgere og ansatte.

Fagforeningsformænd: Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Afskaf produktivitetskravet i regionerne

Appel til Folketingets Finansudvalg om at afskaffe produktivitetskravet på 2 % i regionerne

14. juni 2017

Kære Medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Regeringen og Danske Regioner kunne ikke finde en løsning på at få afskaffet produktivitetskravet på 2 %. I stedet er man blevet enige om at nedsætte et udvalg. Mens dette udvalg arbejder, fortsætter presset på personale og patienter.

Der brug for et nyt forhandlingssytem

Det blev et lille Ja til mæglingsforslaget, men det kom på trods af et samlet Nej i NNF, 3F og i særdelshed i 3F's byggegruppe, hvor tre fjerdedele stemte Nej. Erfaringerne med forhandlingsforløbet, og ikke mindst det meget forskellige afstemningsresultat, er debatten om forhandlingssystemet på det private arbejdsmarked endnu engang blusset op.

OK2017: Mæglingsforslaget - en kritisk gennemgang

Nu skal der stemmes om overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Desværre er langt flere grunde til at stemme nej end ja. Enhedslisten har foretaget en kritisk gennemgang og konklussionen er: