Nye forringelser af arbejdsmiljøloven

Tirsdag d. 23. februar førstebehandlede folketinget et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget, der er et resultat af trepartsforhandlinger mellem LO, DA og Arbejdstilsynet, forringer på en række områder mulighederne for et effektivt sikkerhedsarbejde på virksomhederne.

Landsdækkende OK-konference 1. marts

Den 1. marts udløber overenskomsterne på det private arbejdsmarked. En række fagforeninger samlet i OK-2010 Initiativet indkalder derfor til landsdækkende tillidsmandskonference samme dag. Konferencen skal bruges til at diskutere kravene til en overenskomst, og hvilke initiativer der kan tages for at skabe mobilisering bag kravene.

OK2010-initiativet vil på konferencen komme med oplæg om, hvad der bør gøres for at sikre en overenskomst, der opfylder fagbevægelsens centrale krav.

Fagbevægelsen til kamp for velfærd til alle

Fagbevægelsen har en vigtig politisk rolle at spille og skal mobilisere til kamp for en ny regering og øget velfærd, lyder opfordringen fra faglige ledere fra de tre arbejderpartier

Der var hug til både fagbevægelsen og de politiske partier, da Enhedslistens faglige konference d. 6. februar havde inviteret gæster ude fra til at lægge op til debat om fagbevægelsens rolle i kampen for en ny regering.

Konflikt rykker tættere på

Fastlåste forhandlinger om nye overenskomster på det private arbejdsmarked fører til afsendelse af strejkevarsler, og Enhedslistens faglige konference opfordrer til at forberede en effektiv konflikt

En konflikt på det private arbejdsmarked rykker tættere på. Det var konklusionen, da Enhedslistens faglige konference d. 6.-7. februar drøftede OK2010 - og også så fremad mod de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger næste år.

Kom bare an!

Enhedslistens faglige konference 6.–7. februar 2010 opfordrer til indkaldelse af landsdækkende tværfaglig konference for tillidsrepræsentanter, for at forberede konflikt.

Læs mere på: ok2010.enhedslisten.dk

Lettere at være arbejdsmiljøkriminel

VK-Regeringen ændrerede med støtte fra DF på arbejdsgiveransvaret i 2006. Tidligere var der objektivt ansvar, men nu skal det vurderes om ikke arbejdsgiveren har gjort alt, før der kan gives en bøde ved arbejdsmiljøforhold, der er groft uforsvarlige.
Ikke uventet har dette ført til et markant fald i antallet af bøder :