Enhedslisten inviterer til fagligt stormøde den 14. April kl. 12.00 – 17.00 i 3F Vestfyn

Stormødet har fokus på 2 temaer; trepartsforhandlinger herunder kampagnen "Regningen er betalt" samt OK 2012/2013

Regningen er betalt
Optakten til treparts forhandlingerne er indledt, regeringens mål er at finde yderligere 4. mia. ved et øget arbejdsudbud.
Dette kan bl.a. ske ved afskaffelse af helligdage, afskaffelse af de offentliges betalte frokostpause, forringelser i ferieloven mv.

OK2012: Om igen!

Reallønsfald - ingen indgreb mod social dumping - 50% reglen består.
Resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2012 er en virkelig tynd kop the og Enhedslistens faglige landsudvalgs budskab er klart: Stem nej!

Reform af førtidspension og fleksjob, hjælp eller økonomisk pisk!

Helle Plougmann LO formand Djursland giver hendes syn på den kommende reform af førtidspension og fleksjob

Industriensforlig blev en gratis omgang for arbejdsgiverne

Ekstremt lave lønstigninger, øget pres på 37 timers ugen og egenbetalt seniorordning overskygger de få positive initiativer som industriens forlig også indeholder. Derfor anbefaler Fagligt Landsudvalg, at de berørte medlemmer stemmer nej, hvis det hele ender med et samlet mæglingsforslag.

Udtalelse: Fælles krav til overenskomstforhandlingerne 2012

Udtalelse fra Enhedslistens faglige konference d. 26. November 2011

Enhedslistens faglige konference d. 26. november 2011 har drøftet overenskomstforhandlingerne på det private område i 2012

Vi lægger vægt på, at der skabes bred enighed iblandt de aktive fagforeninger om nogle få, centrale krav, der kan samle på tværs af faggrupper. Det er nødvendigt med en sådan prioritering, hvis vi skal gøre os håb om at præge forhandlingerne.