Reform af førtidspension og fleksjob, hjælp eller økonomisk pisk!

Helle Plougmann LO formand Djursland giver hendes syn på den kommende reform af førtidspension og fleksjob

Industriensforlig blev en gratis omgang for arbejdsgiverne

Ekstremt lave lønstigninger, øget pres på 37 timers ugen og egenbetalt seniorordning overskygger de få positive initiativer som industriens forlig også indeholder. Derfor anbefaler Fagligt Landsudvalg, at de berørte medlemmer stemmer nej, hvis det hele ender med et samlet mæglingsforslag.

Udtalelse: Fælles krav til overenskomstforhandlingerne 2012

Udtalelse fra Enhedslistens faglige konference d. 26. November 2011

Enhedslistens faglige konference d. 26. november 2011 har drøftet overenskomstforhandlingerne på det private område i 2012

Vi lægger vægt på, at der skabes bred enighed iblandt de aktive fagforeninger om nogle få, centrale krav, der kan samle på tværs af faggrupper. Det er nødvendigt med en sådan prioritering, hvis vi skal gøre os håb om at præge forhandlingerne.

OK11 giver reallønsfald og større lønforskelle

Overenskomstforligene i det offentlige sikrer ikke mere tryghed, men medfører udhuling af reallønnen og fortsat uligeløn. Derfor opfordrer Enhedslisten til at stemme nej

Stem nej til fornyelsen af de offentlige overenskomster

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til, at der stemmes nej til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.
 

Udtalelse: Opbakning til CSC-ansatte

UDTALELSE. Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til solidarisk opbakning til de lockoutede CSC-ansatte og deres fagforening Prosa.