STOP SLAVERY IN EUROPEAN TRANSPORT

Dato: 
3. Maj 2014 11:00
Sted: 
Christiansborg Slotsplads

 

Siden 2008 er mere end 8.000 danske chaufførjobs forsvundet. Jobs der er overtaget af primært østeuropæiske chauffører. Chauffører hentet hertil af pengegriske og ofte skrupelløse bagmænd. De ansættes på slavelignende vilkår og bor i lastbilen mange måneder af gangen. Og det sker til lønninger der ligger langt under vores danske overenskomster.

Stem nej til OK 14

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer til at stemme nej til forligsmandens mæglingsforslag.

Afstemningen om overenskomsterne kommer til at strække sig fra denne uge og frem til den 7. april.

HK's OK-resultater

Der er indgået forlig på alle HK's store landsdækkende overenskomster. Resultatet rummer

mindre forbedringer, ingen forringelser, men sikrer i sig selv ikke reallønnen.

Se oversigten over resultaterne

Stem nej til overenskomst 2014 på det private arbejdsmarked

Udtalelse fra Fagligt landsudvalg d. 17. marts 2014

Del på facebook

Det mæglingsforslag forligsmanden her til morgen har fremlagt, sikrer kun i bedste fald status quo på det private arbejdsmarked.

Mæglingsforslaget der nu sendes til urafstemning blandt fagbevægelsens medlemmer, er en 3-årig aftale, der kun sikrer status quo for lønudvikling, hvis der fortsat er en lav inflation.

Styrk kampen mod social dumping

Udtalelse fra Byggefagenes Samvirke:

Politikerne må sikre, at arbejdsgivere ikke kan bruge sociale ydelser til at lokke udenlandske lønmodtagere til social dumpning.

Læs mere på bygsam.dk

Gennemgang af forliget ift. Industriens Funktionæroverenskomst

Indledning

Industriforliget er afgørende for hele minimallønsområdet, dvs at det er retningsgivende for alle andre af HK's overenskomster.

Det er aftalt at forliget indgår i det forventede mæglingsforslag hvor der stemmes samlet på alle 1. marts-områder.
Hvis der ikke kommer et mæglingsforslag fordi andre vigtige områder ( f. eks transport eller byggeri) ikke kan opnå forlig, bortfalder industriforliget, med mindre parterne bliver enig om at sende det ud til selvstændig afstemning.