Ny arbejdsskadelov: Enhedslistens forslag og kritiske kommentarer

Folketinget skal snart vedtage en ny arbejdsskadelov. Det har Enhedslisten nogle skarpe bud på, som du kan læse herunder.

Der er nu gået to år siden et ekspertudvalg kom med en række anbefalinger. Enhedslisten ekspert, Åse Barfod, har gennemgået anbefalingerne, og har en lang række kommentarer og alternative anbefalinger. Det kan du læse om i " "Notat om Ekspertudvalgets anbefalinger til et nyt arbejdsskadesystem. "

Ny ferielov: Enhedslisten støtter ikke milliardgave til arbejdsgiverne

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år. Derfor er Enhedslisten ikke med i aftalen om en ny ferielov, da de andre partier ikke vil drøfte denne urimelighed.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger

Trepartsaftalen om uddannelse er et skridt frem

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse får en positiv, om end behersket, kommentar fra Enhedslisten.

"Samlet set er der tale om en aftale med klare forbedringer, og der er da også tilfredshed med aftalen blandt de faglige organisationer. Det betyder dog på ingen måde, at der er tale om en aftale, der for alvor løser problemet med manglende efteruddannelse til de ufaglærte og faglærte grupper. "
Jakob Sølvhøj, Enhedslistens erhvervsuddannelsesordfører

Fagbevægelsen må i offensiven for velfærd, social tryghed og solidarisk omfordeling

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landskonference 7. - 8. oktober 2017

Danmark er et rigt land, og det går godt, siger statsministeren. Så er det på tide, at vi almindelige danskere mærker det. For vi kan ikke se det på lønsedlen. Vores stressramte kolleger ser det heller ikke. Og de syge, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne eller flygtningene synes heller ikke, at det går godt.

Finanslov 2018: Skattelettelser til de rige - besparelser på arbejdsmiljø og velfærd

Skattelettelser og besparelser på velfærden er hovedelementerne i regeringens forslag til finanslov for 2018. Det kommer oveni skatte- og erhvervsudspil, som i den grad forgylder de rigeste uden hensyn til klima eller velfærd. Læs Enhedslistens notat.

EL: Stor tidsel i ny ferielov

Enhedslisten er tilfreds med, at alle lønmodtagere fremover kan holde ferie med løn i det år, hvor de opsparer feriepengene. Men Enhedslisten mener, det er helt urimeligt, at lønmodtagerne skal tvinges til at låne arbejdsgiverne 75 mia. i op til 60 år, og at arbejdsgiverne derudover får yderligere lempelser. Det er dokumenteret et et notat fra Enhedslisten.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger: