Styrk kampen mod social dumping

Udtalelse fra Byggefagenes Samvirke:

Politikerne må sikre, at arbejdsgivere ikke kan bruge sociale ydelser til at lokke udenlandske lønmodtagere til social dumpning.

Læs mere på bygsam.dk

Gennemgang af forliget ift. Industriens Funktionæroverenskomst

Indledning

Industriforliget er afgørende for hele minimallønsområdet, dvs at det er retningsgivende for alle andre af HK's overenskomster.

Det er aftalt at forliget indgår i det forventede mæglingsforslag hvor der stemmes samlet på alle 1. marts-områder.
Hvis der ikke kommer et mæglingsforslag fordi andre vigtige områder ( f. eks transport eller byggeri) ikke kan opnå forlig, bortfalder industriforliget, med mindre parterne bliver enig om at sende det ud til selvstændig afstemning.

Gennemgang af Transportområdets forlig

Læs Henning Overgårds gennemgang af Transportområdets forlig med udgangspunkt i Fællesoverenskomsten

Letz Sushi - aktioner i uge 10 og 11

Fra 3F København:

Der er demonstrationer foran samtlige forretninger 4. marts

Der er råd

OK14
– Der er råd til både ordentlig løn
og ordentlige arbejdsvilkår

Udarbejdet for Enhedslisten af
Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014

HENT DOKUMENTET SOM PDF