Retfærdighed for de engelske minearbejdere

Offentligt møde:

Om Orgreave Truth and Justice Campaign

Mandag d. 13.marts kl. 17.00

Studiestræde 24 o.g.1., København

Oplæg ved David Etherington fra kampagnen

Nyt om arbejdsmiljø fra Borgen

Nyt om arbejdsmiljø fra Borgen – februar 2017 - Christian Juhl, Arbejdsmiljøordfører Enhedslisten

Afskaf 2 % produktivitetskravet

Presset på sundhedsvæsenet vokser og vokser. Stigende udgifter til flere kroniske sygdomme, grådige medicinalselskabers ublu priser, og et politisk pres for at løbe stadigt hurtigere sætter sundhedssystemet under et massivt pres.

Enhedslisten har udarbejdet et baggrundsnotat, som giver et overbliv over alle de mangeårige nedskæringer på sygehusene og regionernes økonomi.

30 timers arbejdsuge

"Enhedslisten er gået i luften med kampagnen for 30 timers arbejdsuge, og starten har været forrygende, " siger Anders Olesen, Enhedslistens faglige koordinator.

"30 timers kravet har sat en markant dagsorden, og Enhedslistens afdelinger har taget kampagnen til sig med stor optimisme.

"Visionen om 30 timers arbejdsuge og det gode liv har kun en chance for at blive til virkelighed, hvis vi alle sammen tager det op med kolleger og venner. For der skal en stærk mobilisering til, hvis kravet om 30 timer skal toppe listen af krav til overenskomstforhandlingerne i de kommende år.

Metalformand: Snitterne væk, Henrik Sass

Af formand Finn Andersen, Metal Østjylland

Kære Henrik Sass: Hold snitterne fra lovgivning om mindsteløn – i Danmark såvel som i EU. Den slags er gift for Den Danske Model.

En regering for en lille elite

Lars Løkke har præsenteret et nyt regeringsgrundlag. Enhedslistens politiske ordfører kalder den nye regering for elitens regering.

Pernille Skipper siger: