HK Service: God integration hjælpes ikke på vej af indslusningsløn

Udtalelse fra HK Service generalforsamling 2. marts 2016

De tusinder af mennesker, som er på flugt fra krig og forfølgelse, skal vi i Danmark også tage medansvar for.
De skal bydes velkommen og de skal føle sig trygge. Vi skal møde dem som mennesker, ikke som hverken
uønskede eller billig arbejdskraft. Når det er sagt, så er HK Service enige i, at integration i fællesskabet er
vigtigt, og her spiller arbejdspladsen en afgørende rolle.

EL: Trepartsaftale pivåben for misbrug

EL er rystet over LO´s aftale med DA om integrationselever. Den er pivåben for misbrug og løndumping, og der er ikke noget reelt uddannelsesperspektiv for flygtningene, mener partiet.

Læs Enhedslisten notat om aftalen

EL er rystet over LO´s aftale med DA om integrationselever.

Den er pivåben for misbrug og løndumping, og der er ikke noget reelt uddannelsesperspektiv for flygtningene, mener partiet.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen siger:

Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen

»Hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene
på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå. De spiller nøglerollen
i integrationen. Derfor skal lønmodtagerne have de fornødne garantier for at det
ikke fører til fortrængning af ordinære job, pres på lønningerne og at de mange
arbejdsløse vi har i forvejen bliver skubbet bag i køen.

Velfærdsalliancen rykker - vil I med?

Det brede velfærdsinitiativ har sat gang i et massivt pres på KL.

Der bliver demonstreret i København 9. marts og foran KL Tomødet 10. marts.

Skriv under på velfærdsalliancens appel:

"Tryghed eller besparelser

Støtte til de københavnske skraldemænd

Udliciteringen af renovationen i København er en skandale. Arbejdsmiljøet er blevet markant forringet, og der er eksempler på, at en gruppe skraldemænd nu – efter andre er blevet fyret – skal udføre det samme arbejde, som de tidligere var dobbelt så mange om at klare. Der bedrives jagt på pauser og arbejdstid. Den uholdbare situation er resultatet af private vognmænds hensynsløse profitjagt og den forfejlede politik på Københavns Rådhus.

Faglige udfordringer i foråret 2016 - kommunalt oprør og solidariske svar

Regeringen og arbejdsgiverne har en stor plan for omfordeling, hvor lønarbejderne og dem uden for arbejdsmarkedet skal betale for skattelettelser og endnu større overskud. Samtidig prøver Folketingets store partier med et vist held, at skabe splittelse mellem lønarbejderne ved at modstille velfærd og flygtninge.