Uber er pirattaxi-kørsel

Af Henning Hyllested, Transportordfører, Enhedslisten

Uber er pirattaxi-kørsel, slet og ret. Hvis Uber vil køre taxa i Danmark, må det ske på de betingelser, som gælder alle andre taxa-selskaber.

Trepartsforhandlinger: Nu skal lønmodtagerne se resultater

Trepartsforhandlingerne genoptages fredag d. 15. april. Fire medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe, alle med mange års faglig aktivitet og faglige tillidshverv i bagagen, kommer her med deres bud på, hvad der bør komme ud af forhandlingerne. Forfatterne er: Finn Sørensen (Arbejdsmarkedsordfører), Jakob Sølvhøj (Uddannelsesordfører), Christian Juhl (Arbejdsmiljøordfører) og Henning Hyllested (Social dumping ordfører).

3F Silkeborg: Vi har brug for et kommunalt oprør!

Den meget smalle Venstreregering vedtog sammen med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti med finansloven at videreføre det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1% af de kommunale budgetter frem til 2019. Det betyder, at kommunerne sammenlagt mister 2.4 mia. kr. om året.

Silkeborg Kommune skal årligt aflevere 35 mio. kr. til regeringen. Måske kommer nogle af dem tilbage, men regeringen bestemmer, hvad pengene skal bruges til.
Det er 35 mio. kr. oveni den 1% besparelse, som byrådsflertallet i Silkeborg allerede har besluttet. Det kommer til at gøre ondt!

Gennemgang af lovforslag til ændring af dagpengesystemet

I april 2016 fremsætter regeringen et omfattende lovforslag til ændring af dagpengesystemet. Det sker på baggrund af den aftale, der i efteråret 2015 blev indgået mellem Venstre, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Aftalen forhindrer ikke, at tusinder også fremover vil miste deres dagpengeret, oven i de 70.000 der allerede er faldet ud. Aftalen rummede også nye problemer både for de ledige og for a-kasserne.

Velfærden kan ikke klare flere nedskæringer

Kommunernes økonomi er ødelagt af massive besparelser i de sidste mange år. Samlet er der sparet milliarder af kroner gennem stadig dårligere økonomiaftaler, underforbrug og effektiviseringer.

Besparelserne har kostet 30.000 offentligt ansatte, og det har ramt børn, unge og gamle rigtig hårdt Der er langt flere børn pr. lærer og pædagog. Mange ældre får ikke længere besøg af hjemmeplejen. De offentligt ansatte lider under dårligt arbejdsmiljø og stress, fordi de med færre hænder skalløse stadig flere opgaver.

Stilladsarbejdernes Landsklub udtaler følgende:

Kampen mod social dumping fortsætter Nej til fondsløsninger Ja til kædeansvar Regeringen har fremlagt et forslag om en fond, som skal sikre de udenlandske arbejdere, som måtte blive snydt, når de er udstationeret i Danmark.

Fonden skal drives af indbetalinger fra alle danske og udenlandske arbejdsgivere og det er kun udenlandske arbejdere, som er omfattet af en overenskomst, som vil kunne få erstatning, hvis de bliver snydt.