Udtalelse fra Enhedslistens årsmøde: Kommunalt oprør kan betale sig

Den 12. maj blev der skrevet historie i Danmark. Demonstrationer i 74 kommuner mod regeringens krav om massive nedskæringer i kommunerne er en enestående begivenhed. De giver et godt udgangspunkt for de kommende ugers kamp om den kommunale økonomi.

Regeringens ønske om kommunale nedskæringer blandt andet i form af et såkaldt "omprioriterings"bidrag er allerede mødt med modstand fra borgmestre fra alle partier, byrådsmedlemmer, fagforeninger, offentligt ansatte, brugerorganisationer og almindelige mennesker.

EL: Arbejdstilsynets kronesmiley giver falsk tryghed

Siemens Wind Power havde en såkaldt krone-smiley, der angiver at arbejdsmiljøet er i orden. Alligevel har der været mindst 64 alvorlige arbejdsskader. Meget tyder på, at smiley-systemet er hullet og mest af alt giver falsk tryghed.

Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmiljøordfører siger:

• 2 gange i løbet af 3 måneder har der været eksempler på, at smiley-ordningen ikke fungerer. En smiley-ordning bør ikke være givet til en virksomhed som Siemens. Det er på tide at sikre et effektivt tilsyn med arbejdspladserne i stedet for dette mærke, der slører billedet.

Social dumping som fælles krav til OK 2017?

Fagforeningsformænd skal forberede overenskomst-forhandlinger

Byggefagforeninger inviterer til formandmøde den 2. juni i håb om at udbygge samarbejdet på tværs af private brancher og gøre kampen mod social dumping til et fælles krav ved OK2017.

Torsdag den 2. juni inviterer Byggefagenes Samvirke i København fagforeningsformænd til møde i Vejle.

På mødet skal de diskutere mulighederne for at gøre kampen mod social dumping til et fælles krav ved forhandlingerne i 2017, når overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornyes.

Dagpengelov: Nye forringelser og en regning på 1 mia. til de mest udsatte ledige

Regeringen har 27. april 2016 fremsat et omfattende lovforslag til ændring af dagpengesystemet, som er 1. behandling i Folketinget den 3. maj. Det sker på baggrund af den aftale, der i efteråret 2015 blev indgået mellem Venstre, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti. Læs en kritisk gennemgang af lovforslaget.

Kun 14 procent støtter omprioriteringsbidraget

Ny måling fra FTF

Af Mette Løvgren, Journalist , FTF

Regeringen har kun opbakning fra en beskeden del af lønmodtagerne til sin plan om at fjerne i alt 7,4 mia. kr. af kommunernes budgetter gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det viser nye tal fra Epinion. Heller ikke i Folketinget er der flertal for indgrebet.

Andel (procent) af lønmodtagerne fordelt på holdninger til omprioriteringsbidraget
Meget positiv (2), positiv (12), hverken pos eller neg (26), negativ (29), meget negativ (24), ved ikke (7)

Faglige Enhedslistefolk mobiliserer til 12. maj og kræver resultater af trepart

Udtalelse fra Enhedslistens faglige landsudvalg, 16. april 2016